Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Man på cykel gör tokig min och akrobatisk pose genom att stå på bara en pedal och hålla det andra benet över bakhjulet.

Foto: Johan W Alby

Attraktivitet

 • Attraktivitet

Det är viktigt för länets utveckling och tillväxt att människor väljer att bo, utbilda sig, besöka och arbeta i Jönköpings län. Det är också viktigt att företag och organisationer vill etablera sig och utvecklas här.

Utveckling, tillväxt och attraktivitet är starkt beroende av varandra. När vi pratar om attraktivitet kopplat till regional utveckling menar vi alla faktorer som lockar människor, företag och organisationer till vårt län.

För att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats måste vi erbjuda och vidareutveckla bland annat:

 • En god livsmiljö, både i stad och på landsbygd
 • Tillgång till bredband och mobiltäckning
 • Ett varierat och rikt kulturliv
 • Välfungerande samhällsservice
 • En god arbetsmarknad
 • Ett gott näringslivsklimat
 • Olika former av bostäder
 • Infrastruktur som ger goda möjligheter till arbetspendling och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter
 • Estetik i det offentliga rummet
 • Bra skolor och möjlighet till livslångt lärande på olika nivåer
 • Tand-, hälsa- och sjukvård

En insats eller verksamhet stärker inte automatiskt länets attraktivitet. Det är därför attraktivitet är ett viktigt perspektiv att uppmärksamma. För det är när insatsen planeras, utformas och genomförs på ett sätt som gör att så många som möjligt lockas att komma hit och stanna kvar som insatsen på riktigt stärker länets attraktivitet.

Nyheter

Vad pågår?

Bidrag och finansiering

Strategier och handlingsplaner