Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vart i hela världen är världen på väg?


Företagen i Jönköpings län har länge varit duktiga på mycket. Coronapandemin kommer dock förändra förutsättningarna för många företag på kort och lång sikt. Konkret innebär det att förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och höjd innovationstakt får stor betydelse för den framtida konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i företaget präglas av mångfald ur olika aspekter.

Delta i en omställningsresa i tre steg. Kostnadsfritt!

  1. Seminarieserie
    Vi börjar med att under hösten anordna ett antal webbaserade seminarier som belyser olika aspekter på vart världen faktiskt är på väg.
  2. Konsultinsatser
    Med seminarierna som utgångspunkt erbjuder vi sedan konsultativa insatser i enskilda företag och företag i grupp.
  3. Startup-race
    Vi utbildar för självhjälp och genomför även så kallade ”race” som fokuserar på omställning och innovation.

Seminarier

9 september kl. 11.00
Digital transformation- rustad för nästa
fas?
Judith Wolst - entreprenör, digital strateg och författare

Vi lever i ett innovationssamhälle som kännetecknas av hyperkonkurrens och turbulens. Den tekniska utvecklingen förändrar spelreglerna för företag i alla typer av branscher, nu med teknologier som AI (Artificiell Intelligens), blockkedjor, 3D-printing och IoT (Internet of Things). Föreläsningen är uppbyggd kring teknikens och affärens respektive fem spelregler - utgångspunkter som vi behöver för att stå rustade inför framtiden.


23 september kl. 11.00
Hållbarhet - vilka är affärsmöjligheterna?
Rebecka Carlsson - hållbarhetsentreprenör

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag? Samtidigt som den teknologiska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller, blir hållbarhet en omvälvande kraft. På bara tre decennier ska världsekonomin bli helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?


7 oktober kl. 11.00
Hur påverkas samhället, företag och individer av teknologisk förändring?
Nicholas Fernholm - robotexpert och trendspanare

Vi står inför den mest föränderliga tiden i mänsklighetens historia, men många av våra traditioner och ramverk som vi agerar utifrån hinner inte med. Inom 15-20 år uppskattas cirka 50 % av alla arbetsupp-
gifter automatiseras, där vi måste förbereda organisationer och individer för en allt mer komplex värld och arbetsuppgifter.


21 oktober kl. 11.00
AI - den pågående revolutionen
Ulf Johansson - professor artificiell intelligens

Digitaliseringen bör i första hand ses som en nödvändig förutsättning för den verkliga revolutionen - då det praktiska genomslaget av artificiell intelligens (AI) äntligen motsvarar den hype som länge funnits kring begreppet. I föreläsningen diskuteras möjligheter och faror med AI. Specifikt ges exempel på framgångsrikt användande av AI för en mängd olika tillämpningar. Det ges också handfasta råd om hur organisationer kan utnyttja AI för att förbättra sin verksamhet och sina erbjudanden.

4 november kl. 11.00
Hur kan företagen aktivt vara med och forma en bättre och mer hållbar framtid?
Gustav Stenbeck - entreprenör, affärsängel och föreläsare

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Han har jobbat med både svenska och multinationella företag, i syfte att förbättra deras lönsamhet och minska deras fotavtryck under tiden. Idag arbetar han som entreprenör och affärsängel där han bara investerar i bolag som både har förmågan att tjäna pengar och göra världen bättre.

18 november kl. 11.00
Hur kan företagen göra den snabba teknologiska utvecklingen till en möjlighet?
David Ståhlberg - digital advisor

Efter ledande roller på Google i Sverige och på Procter & Gamble arbetar David idag hands-on med ledare och ledningsgrupper som vill göra den snabba teknologiska utvecklingen till en möjlighet. David har ständigt nya perspektiv och pulsen på de senaste trenderna. Men framförallt kommer han med verktyg och energi för att med enkla grepp vända vår komplexa värld av förändring till handling.

Anmälan

Anmäl dig till ett eller flera seminarier här: