Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

YHSAM

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • YHSAM

YHSAM är ett forum för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Varför gör vi det här?

Syftet är att tillhandahålla en arena för informations- och erfarenhetsutbyte samt verka för att det anordnas tillräckligt med YH-utbildningar som motsvarar länets behov. Förbättringsarbete har också varit en drivande faktor sedan starten.

Målgrupp

Primärt är det Yrkeshögskoleanordnare som stärks av ökad samverkan. Sekundärt är det studerande samt företag.

Resultatmål

De deltagande YH-anordnarna har genom en gemensam omvärldsbevakning stärkt och kvalitetssäkrat sin verksamhet och tillhörande utbildningar - YHSAM har bidragit till att utbildningsformen Yrkeshögskola är ett starkare varumärke vilket resulterat i att fler söker sig till Yrkeshögskoleutbildningar.

Hur påverkas länet?

Genom en ökad samverkan bland länets Yrkeshögskoleanordnare stärks deras konkurrenskraft och kompetens som ökar möjligheten till fler beviljade Yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär då att länet får fler utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov av kompetens.

 

Insatser

Nyheter