Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  YHSAM

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

  YHSAM är ett forum för utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildning.

  Varför gör vi det här?

  Syftet är att tillhandahålla en arena för informations- och erfarenhetsutbyte samt verka för att det anordnas tillräckligt med YH-utbildningar som motsvarar länets behov. Förbättringsarbete har också varit en drivande faktor sedan starten.

  Målgrupp

  Resultatmål

  Hur påverkas länet?

   

  Kontakt

  Värdorganisation
  Region Jönköpings län

  Insatser

  Nyheter