Utvecklingi Jönköpings län

Affärsutvecklingscheck för hållbarhet

  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat

Affärsutvecklingscheckar kan sökas för inköp av externa insatser för att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

Finansiär

Almi.

Syfte

Affärsutvecklingscheck för hållbarhet kan sökas för inköp av externa insatser för att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

Vem kan söka?

Företag som uppfyller följande kriterier kan söka affärsutvecklingschecken:

  • 1-250 anställda
  • Omsättning på minst 1 miljon kronor
  • Har positivt resultat
  • Riskklass 3 eller högre hos UC
  • F-skattsedel

Hur mycket kan jag söka?

25 000-150 000 kr för att täcka 50 procent av kostnaden för inköp av externa insatser.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansök om Affärsutvecklingscheck för hållbarhet, Finansieringsportalen (nytt fönster)

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande