Meny Stäng
Sök

Affärsutvecklingscheck för hållbarhet


  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat

Affärsutvecklingscheckar kan sökas för inköp av externa insatser för att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

Finansiär

Almi företagspartner Jönköping AB.

Syfte

Affärsutvecklingscheck för hållbarhet kan sökas för inköp av externa insatser för att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

Vem kan söka?

Företag som uppfyller följande kriterier kan söka affärsutvecklingschecken:

  • 1-250 anställda
  • Omsättning på minst 1 miljon kr
  • Har positivt resultat
  • Insatsen innefattar en eller flera prioriterade hållbarhetsområden

Hur mycket kan jag söka?

25 000-150 000 kr för att täcka 50 procent av kostnaden för inköp av externa insatser.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via webbplatsen utvecklingscheck.se.

Ansök om Affärsutvecklingscheck för hållbarhet (nytt fönster)

Utdelnings- och ansökningsperiod

Ansökningar tas emot löpande, projektperiod högst 1 år från beslutsdatum.

Mer information

Hållbarhet på ALMI:s webbplats