Meny Stäng
Sök

Affärsutvecklingscheckar


  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Vill du förbereda en internationalisering eller bredda ditt företags internationella marknad kan du söka en affärsutvecklingscheck.

Checken kan också användas för utveckling av varor och tjänster. Affärsutvecklingscheckarna erbjuder vi i samarbete med Almi Företagspartner i Jönköpings län och Tillväxtverket. För checken kan du köpa extern kompetens – till exempel projektanställa en person för att komma igång i ett nytt land eller anlita en designer, en avtalsjurist eller någon som utreder patent eller tester av produktsäkerhet.

Syfte

Affärsutvecklingscheckarna syftar till att underlätta för företag som vill förbereda en internationalisering eller bredda sin internationella marknad. 

Vem kan söka?

Har ditt företag mellan 1–250 anställda, omsätter minst 1 000 000 kronor och ett positivt resultat kan du söka affärsutvecklingscheckar.

Hur mycket kan jag söka?

Företag kan söka en check på 25 000–250 000 kronor. I en intresseanmälan beskriver du vad företaget vill göra och vad det kostar totalt. Företaget kan få en check för upp till halva godkända kostnaden. Resten betalar företaget själv.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Region Jönköpings län fattar beslut om företagscheckar löpande.

Villkor

Insatsen du söker för får påbörjas först vid det datum när din ansökan om affärsutvecklingscheck har kommit in till Region Jönköpings län.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats 

Hur söker jag?

Du ansöker om affärsutvecklingscheckar via Almis webbplats.

Ansök om affärsutvecklingscheck, Almis webbplats Affärsutvecklingscheckar


När får jag besked?

Alla ansökningar bereds och bedöms av Almi, EEN (Enterprise Europe Network), Region Jönköpings län och ytterligare aktörer. Vilken organisation som bereder och bedömer är olika beroende på vilken insats som ansökan gäller.

Beslut fattas slutligen av Region Jönköpings län. Vi skickar beslutet till dig med post. Där framgår belopp, vad insatsen ska avse och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Ansökan om utbetalning gör du i efterhand. Datum för det framgår av det beslut om stöd du får på posten. Vid ansökan om utbetalning ska du skicka in en ekonomisk redovisning samt en slutrapport som beskriver hur insatsen har genomförts och vilka resultat den uppnått.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Exempel på insatser som fått affärsutvecklingscheckar, Almis webbplats