Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Beviljade arbetsstipendier inom kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Personer som fått Landstingets/regionens arbetsstipendium sedan 1980:

2016
Emelie Berglund, konstnär

2015
Jennie Ljungeskog, bildkonstnär
Uta Arning, filmare och regissör

2014
Anna Dohrman, bildkonstnär
Johan Ohlson, dansare, pedagog och koreograf

2013
Teresa Glad, animatör

2012
Britta Johanson, textilkonstnär

2011
Francis Brako, dansare

2010
Gunnar Källström, musiker
Jonas Valfridsson, tonsättare

2009
Ove Gotting
Jessica Kolterjahn
Nina Åkerblom Nielsen

2008
Malin Astner
Kai Rehn

2007
Peter Ivan Ericson

2006
Bruno Helgesson
Ann Sehlstedt

2005
Arne Gustafsson
Emma Philipson

2004
Annika Holmér
Hanna Hallgren

2003
Emma Lindgren
Camilla Sundberg
Birgitta Blomqvist
Annika Ride

2002
Pia-Kristina Garde
Ann Magnusson
Anna-Karin Svensson
Ann-Marie Valsten

2001
Agneta Hill
Cecilia Käck
Jennie Lindström
Åsa Storck

2000
Greger Cedulf
Maria Grandelius 
Fredrik Stenberg

1999
Victoria Granlund
Ola Fredholm
Lena Lindahl
Maria Larsson

1998
Ola Gustafsson
Jens Johansson
Tyrone Martinsson
Kristina Mauritz
Cecilia Qvarnström

1997
Maria Buhre 
Nina Holst
Kenneth Pils
Gudrun Romeborn

1996
Peter Arnoldsson
Tina Eskilsson
Christian Immonen
Per Teljer
Linda Västrik

1995
Lennart Carlsson
Jöran Linder
Teresia Porsbjer
Victor Rojas
Katarina Vallbo
Patrik Wirefeldt

1994
Christina Claesson
Anya Ison
Håkan Molander
Margareta Sundén

1993
Björn Bengtson
Lena Blomqvist
Iréne Johansson
Magnus Lundh

1992
Annika Behrm
Paula Jutander
Svante Palmgren 
Krister Kühlwein
Åsa Fagerlund
Patrik Johansson

1991
Urban Beinö
Mike Bode
Harry Ellström

1990
Per Sjöberg
Mats Thiger
Katarina Vallbo
Ingalill Wiberg

1989
Curt Ekblom
Agneta Hill
Peter Lundström
Sven Påhlsson
Magnus Utvik

1988
Susanne Rydén
Karin Linder
Gunilla Mauritz
Anya Ison
Jan Svärd
Johan Näslund

1987
Niklas Holmberg
Eva-Marie Albinsson
Bo Holmqvist
Ulla Hultberg
Bror Ahlström

1986
Lisbeth Ariosto
Pernilla Dahlstrand
Bruno Helgesson
Monica Schultz
Karin Tiberg

1985
Marcus Andersson
Stefan Bellnäs
Peter Freij
Göran Tuve Karlsson
Lise-Lotte Halvarsson
Christina Johansson
Agneta Spångberg

1984
Pia Granbom
Jan Stigmer
Christina Bymark
Eva-Maria Eriksson
Winfried Bayer

1983
Björn Winnerfeldt
Per-Åke Wennerberg
Cecilia Hjelm
Tommie Andersson
Lena Blomqvist

1982
Lena Åkesson
Ingrid Johansson
Kristina Gadh-Lindqvist
Mikael Bråne
Bo Alverberger

1981
Ulrika Dohrmann-Johansson
Karl-Inge Edelfeldt
Ingrid Johansson
Birthe Jonsson
Sagobutiken

1980
Bo Ahlin
Birgitta Eriksson-Fast
Ragnar Järhult
Rune Karlzon
Efva Lilja
Henry Renshult