Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Arrangörsbidrag kultur

 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län stöttar ideella arrangörer genom ekonomiskt stöd till arrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Syfte

Syftet med arrangörsbidraget är att få:

 • ett ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare
 • förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet
 • förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 • en positiv utveckling av de lokala arrangörerna

Vem kan söka?

Ideella föreningar inom civilsamhället i Jönköpings län.

Vem kan inte söka arrangörsbidrag?

 • Arrangörsbidraget kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till största delen är finansierad av Region Jönköpings län (till exempel regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, länets folkhögskolor samt bildningsförbunden).
 • Organisationer eller föreningar som får utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län kan inte få arrangörsbidrag för samma projekt.

Villkor

Kulturarrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv. Observera att ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie räknas som ett enda arrangemang.

Arrangemanget ska

 • vara öppet för allmänheten
 • genomföras i Jönköpings län
 • helt eller delvis utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet
 • stödja länets kulturmål och gemensamma prioriteringar som finns beskrivna i den Regionala kulturplanen 2015-2017.

Regional kulturplan 2015-2017

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Hur mycket kan jag söka?

Arrangörsbidraget kan finansiera maximalt 50 procent av gagekostnaden som en arrangör har för en grupp eller enskild person som helt eller delvis är professionella utövare. Gagekostnaden måste vara minst 15 000 kronor. Max bidragsbelopp om gagekostnaden överstiger 30 000 kronor är 15 000 kronor. Arrangörsbidraget minskas om arrangemanget ger ett överskott som är större än det preliminära beslutade bidraget.  

Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande.

En arrangör kan maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsbidrag under ett år.

Räkneexempel arrangörsbidrag kultur

Ansökningsperioder

Ansökningsperiod vår

Arrangörsbidraget går att söka från 15 januari för arrangemang som äger rum under perioden 1 januari – 30 juni.

Ansökningsperiod höst

Arrangörsbidraget går att söka från 1 juni för arrangemang som äger rum under perioden 1 juli – 31 december.

Hur söker jag?

Du ansöker om bidrag via kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. Ansökan måste lämnas senast en månad innan arrangemanget startar. Ansökningarna hanteras löpande.

Ansök om arrangörsbidrag kultur, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får jag besked?

Utbildning och kultur fattar ett preliminärt beslut om arrangörsbidraget. Beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan. Slutligt beslut och utbetalning sker efter att arrangemanget är redovisat. Du kan räkna med ett beslut inom 14 vardagar från ansökningsdatum.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisning görs via Kulturdatabasen senast en månad efter genomfört arrangemang.  Redovisningen ska inkludera en ekonomisk verifikation för gagekostnaden, exempelvis kopia på faktura för gagekostnad. Till redovisningen ska även marknadsföringsmaterial med Region Jönköpings läns logotyp bifogas. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att redovisningen har godkänts i Kulturdatabasen. Utbetalningen sker till det Bankgiro som anges i redovisningen.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Beviljade arrangörsbidrag inom kultur 2017:

 • Gnosjö Scenkonst, Özz Nûjen är RIKARD III, 12500 kronor
 • Värnamo missionskyrka, Konsert med Samuel Ljungblahd, Anna Weister Andersson, Bodekull Gospel & Jazz Orchestra samt kören Lingon & Mjölk, 14000 kronor
 • Värnamo missionskyrkas brassband, Peter Hallström och Värnamo Missionskyrkas Brassband,    8750 kronor
 • Jönköpings Jazzklubb, Filip Jers Quartet, 8500 kronor
 • Jönköpings Jazzklubb, Mathias Algotsson Kvartett, 8000 kronor
 • Tranås Teater Özz Nûjen som Rikard III, 13750 kronor
 • Skillingaryds teaterförening, Bra människor, 15000 kronor
 • Qulturfolket Vetlanda, Tidernas förälskelse, 15000 kronor
 • Qulturfolket Vetlanda, Sista tangon i Svedala, 7500 kronor
 • The Hush Hush Club, Slowgold, 7500 kronor
 • Whatever, Rein + Nej, 7500 kronor
 • Gislaved Värnamo Teaterförening, Sista tangon i Svedala, 7500 kronor
 • Gislaved Värnamo Teaterförening, Stenjätten, 12000 kronor
 • Nässjö Teaterförening, Rikard III, 11000 kronor
 • Nässjö Teaterförening, Ankomsten, 12500 kronor
 • Kulturkanonen, Gnosjö Scenkonst, 15000 kronor