Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Barnkulturpeng

  • Kultur
  • Dans
  • Musik
  • Teater
  • Barn och unga

Genom Region Jönköpings läns nya barnkulturpeng kommer elever ur lågstadiet och högstadiet få möjligheter till en scenkonstupplevelse i Kulturhuset Spira per år.

Syfte

Syftet med barnkulturpengen är att:

  • ge fler barn förbättrade möjligheter att få ta del av kultur under skoltid
  • ge länets unga en scenkonstupplevelse i Kulturhuset Spira.


Vem kan söka?

Alla grundskolor i Jönköpings län.

Villkor

Region Jönköpings läns barnkulturpeng gör att Smålands Musik och Teater kostnadsfritt kan erbjuda en årskurs från lågstadiet och en årskurs från högstadiet biljetter till en scenkonstupplevelse i Kulturhuset Spira.
Transporter till och från Jönköping/Kulturhuset Spira bekostas av skolan, men kan ingå i skolans ansökan om Skapande skola bidrag från Kulturrådet. Ansökan om bidrag för Skapande skola kan göras av skolans huvudman.
Antalet föreställningsplatser per kommun är begränsat och beräknat utifrån antalet i en årskull på låg- respektive högstadiet.

Föreställningsutbud

De föreställningarna som ingår i utbudet för barnkulturpengen samt vilken årskurs som bjuds intill respektive föreställning presenteras i samband med Unga Spiras utbudsdag och på Smålands Musik och Teaters webbplats, www.smot.se/barnkulturpeng. Om du har frågor om utbudet, kontakta skola@smot.se

Hur mycket kan jag söka?

Skolan kan årligen ansöka om biljetter till en årskull på lågstadiet och en på högstadiet.

Ansökan bör stämmas av med den som ansvarar för ansökan till Skapande skola.

Vilken föreställning och vilken årskurs som är inbjuden presenteras på Smålands Musik och Teaters webbplats www.smot.se/barnkulturpeng

Ansökningsperioder

En ansökan om året

Kostnadsfria föreställningsplatser för grundskolor inom ramen för barnkulturpengen går årligen att söka under perioden 1 december - 30 april. Du söker för föreställningar som äger rum nästkommande skolår, höst och vår.

Ansökningarna beviljas löpande.

Hur söker jag?

Du ansöker om bidrag via formuläret nedan. Ansökan är en offentlig handling.

Ansökan föreställningar för barnkulturpengen 

När får jag besked?

Smålands Musik och Teater fördelar föreställningsplatserna löpande i den ordning ansökningarna kommer in. Du kan räkna med ett beslut inom 14 vardagar från ansökningsdatum.

Beslutet och biljetterna skickar vi till den e-postadress som står i ansökan.

Kontakt

Lolllo Olesen
Smålands Musik och Teater, Unga Spira
skola@smot.se