Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag för att uppnå miljömålen


  • Miljö, energi och klimat

Sammanställning över bidrag att söka för insatser som handlar om att nå miljömålen.

Målet med sammanställningen är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och andra aktörer som vill söka bidrag för arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Förteckningen är sammanställd av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sammanställningen ger övergripande information men har inte ambitionen att vara heltäckande. Här finns information om möjligheter för naturvård, skollokaler, klimat, solceller, landsbygdsprogrammet, förorenade områden med mera.

Mer information om de olika bidragen får du hos respektive myndighet, som finns angiven i listan. Välkommen att ta del av de finansieringsmöjligheter som finns.

Här hittar du dokumentet: Sammanställning på bidrag för insatser som handlar om att nå miljömålen.