Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag till arrangörer och föreningar av arrangemang för lokal och regional spelkultur.


  • Kultur
  • IT och digitalisering

Bidraget ska stödja arrangörskapet i Jönköpings läns spelföreningar så att fler evenemang arrangeras regionalt, nationellt eller internationellt.

Sverok som är Sveriges största ungdomsförbund. 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. 

Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Spel inom Sverok handlar aldrig om hasard utan om upplevelse. Sverok får en stor del av sina intäkter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Statens syfte med detta bidrag är att stödja ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Sverok Jönköping Kronoberg är ett lokalt distrikt. Det är detta lokala distrikt som administrerar bidraget. Observera att bidraget inte utgår från organisationen Region Jönköpings län.


Syfte

Bidraget ska stödja arrangörskapet i Jönköpings läns spelföreningar så att fler evenemang arrangeras regionalt, nationellt eller internationellt. Bidraget ska också stärka och utveckla den ideella sektorns möjlighet att vara grogrund för entreprenörskap och utveckling inom till exempel spelkonvent och spelproduktion.

Vem kan söka?

Föreningar som finns i Jönköpings och Kronobergs län och som är medlemmar i Sverok kan söka bidraget. Bidraget kan bara sökas för arrangemang för lokal och regional spelkultur enligt den beskrivning som anges ovan. Du kan inte söka bidrag som privatperson.

Hur mycket kan man söka?

Du kan söka bidrag till en summa mellan 1 000 kronor och 20 000 kronor. I ansökan behöver du motivera den summa du söker. Skicka in en beskrivning av vad det är ni vill göra och en kalkyl på hur mycket pengar ni skulle behöva för att genomföra arrangemanget. Sverok vill gärna ha en fullständig budget, men det är inget krav. Om ni inte vet hur en budget skrivs, maila gärna till info@jk.sverok.se och fråga om hur en budget görs.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Du kan ansöka om bidraget vid tre tillfällen per år. Mer information hittar du på Sveroks webbplats.

Sveroks webbplats

Villkor

För att få bidrag ska föreningen vara medlemsförening i Sverok. Arrangemanget föreningen söker pengar till ska främja spelkultur (ej hasard) , fantastik eller annan Sverok-verksamhet.

Hur söker jag?

Du ansöker via ansökningsblanketten som du hittar på Sveroks webbplats. Det är viktigt att du fyller i all information på blanketten. Ansökan skickar du via e-post till bidrag@jk.sverok.se. Du kan också skicka in den via webbformuläret på Sveroks webbplats.

Sveroks webbplats

När får jag besked?

Du får beslut om bidraget vanligtvis inom två veckor från att du skickat in din ansökan.


Redovisning, kontroll

Sverok Jönköping – Kronoberg gör stickprov genom att besöka arrangemang, göra inspektioner och besöka verksamhetslokaler. 

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Via webben redovisar vi inte vilka som fått bidrag. Men kontakta gärna Sverok om du har frågor.