Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Bidrag till bygginnovationer

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Boende
  • Innovation

Bidrag till bygginnovationer ska användas till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Finansiär

Vinnova.

Syfte

Det övergripande syftet med utlysningen Bygginnovationen 2016-2018 är att bidra till utveckling av en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Det ska bland annat ske genom att brygga över gapet till högskole- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat. En förbättrad samverkan mellan
samhällsbyggnadssektorn, forskningsinstituten och samarbetsorganisationerna Sveriges bygguniversitet och Arkitekturakademin är också viktig.

Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i byggindustrin, samt stärka svenska byggföretags konkurrenskraft internationellt. Genom att förbättra samarbetet mellan industrin, instituten och akademin skapas en attraktivare forskarmiljö och ett tillstånd där företagen i högre utsträckning efterfrågar forskarkompetens.

Du kan söka för projekt i tidiga skeden. Då väljer du lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag.

Du kan också söka bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen. Då väljer du stora innovationsbidraget.

Bidrag till bygginnovationer, Vinnovas webbplats

Vem kan söka?

Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige kan söka bidrag till bygginnovationer.

Hur mycket kan jag söka?

För lilla innovationsbidraget kan du söka högst 100 000 kronor. För stora innovationsbidraget kan du söka högst 300 000 kronor.

Hur söker jag?

Ansökningsprocessen sker i två steg.
Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning. Det gör du via en blankett på Bygginnovationens webbplats.

Skicka in din projektidé, Bygginnovationens webbplats

Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i Vinnovas ansökningsportal.

Ansök om bidrag till bygginnovationer, Vinnovas webbplats

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande. Beslut sker sex gånger per år. Sista ansökningstillfället är 2018-12-31 klockan 14.00.