Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag till folkhögskolor


 • Kultur
 • Lärande och utbildning

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna. Skolorna erbjuder bildnings- och utbildningsmöjligheter för alla. I Jönköpings län finns folkhögskolor som drivs av folkrörelser eller andra organisationer.

Syfte

Bidraget ska stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör, samt

 • stärka och utveckla demokratin
 • ge människor möjlighet att påverka sin livssituation
 • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
 • underlätta rörligheten i landet.

Vem kan söka?

Rörelseägda folkhögskolor i Jönköpings län får del av bidraget, som är ett volymbidrag baserat på antalet deltagarveckor.

Bidraget går inte att söka utan fördelas automatiskt till folkhögskolor i Jönköpings län utifrån de deltagarveckor folkhögskolan redovisat till Folkbildningsrådet.

Folkhögskolorna som får stöd vara demokratiskt uppbyggda, vilket innebär att kursdeltagarna ska ha inflytande över verksamheten. Folkhögskolorna ska också ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner.

Hur mycket kan jag söka?

Den totala summan till folkhögskolorna beslutas i Region Jönköpings läns budget. Pengarna fördelas som bidrag på följande sätt:

 • Bidraget räknas ut utifrån antalet genomförda deltagarveckor på skolan föregående år.
 • Ersättning utgår för långa kurser (över 15 veckor) motsvarande genomförd volym.
 • Ersättning för statsbidragsberättigad utbildning inom och utanför länet utgår från det schablonbelopp som Sveriges Kommuner och Landsting fastställer årligen. Ersättningen beräknas på 25 procent av grundersättningen per deltagarvecka från Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet 

Utdelnings- och ansökningsperioder

Folkhögskolorna behöver inte ansöka om bidraget.

Villkor

För att få bidrag ska folkhögskolan:

 • redovisa deltagarveckor till Folkbildningsrådet
 • ha eget plus- eller bankgirokonto och firmatecknare
 • ha en stadigvarande verksamhet.

När får jag besked?

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) fattar beslut om bidraget. Det formella beslutet skickar vi med post till berörda folkhögskolor.

Beslut fattas i början av det år som ansökan avser.

Redovisning, kontroll

Folkhögskolorna lämnar verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsrapport innan nytt bidrag beviljas.

Region Jönköpings län har rätt att göra regelbundna verksamhetskontroller.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Folkhögskolor som får bidrag från Region Jönköpings län:

 • Braheskolan - Visingsö folkhögskola
 • June folkhögskola
 • Mariannelunds folkhögskola
 • Mullsjö folkhögskola
 • Sommenbygdens folkhögskola
 • Södra Vätterbygdens folkhögskola
 • Ädelfors folkhögskola