Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag till miljöinvesteringar


  • Miljö, energi och klimat

Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns sju olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för.

Finansiär

Jordbruksverket

Syfte

Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns sju olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för.

Vem kan söka?

Vem som kan söka är olika beroende på vilken av de sex möjligheterna till stöd för miljöinvesteringar det gäller. Det som gäller för alla områden är att du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens eller markägarnas tillstånd. De sex områdena som gäller Jönköpings län är:

  • Anlägga tvåstegsdiken: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt enskilda personer kan söka det här stödet.
  • Reglerbar dränering: Lantbrukare och andra markförvaltare kan söka det här stödet. 
  • Våtmarker och dammar: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt enskilda personer kan söka det här stödet. 
  • Förbättrad vattenkvalitet: Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt enskilda personer kan söka det här stödet. 
  • Engångsröjning av betesmark: Lantbrukare och andra markförvaltare, som kommer att sköta marken med betesdjur eller slåtter, kan söka det här stödet. 
  • Stängsel mot rovdjur: Lantbrukare och andra markförvaltare, som kommer att sköta marken med betesdjur, kan söka det här stödet. 

Hur mycket kan man söka?

Det finns sex olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för i Jönköpings län. Hur mycket du kan söka beror på vilken miljöinvestering det gäller. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats

Hur söker jag?

Du ansöker via Jordbruksverkets webbplats. 

Jordbruksverkets webbplats

Utdelnings- och ansökningsperiod

Det finns sex olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för. Utdelnings- och ansökningsperioden beror på vilken miljöinvestering det gäller.