Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Checkar till arbetsintegrerande sociala företag

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

  Du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering.

  Finansiär

  Tillväxtverket

  Vem kan söka?

  Företag som har som huvudsakligt ändamål att skapa arbetstillfällen eller vägar till arbete för personer eller grupper som har svårt att få eller behålla ett arbete, och som:

  • är arbetsintegrerande sociala företag som ägs och/eller drivs av personer ur målgrupperna eller
  • är ägda av en ideell organisation eller stiftelse utan vinstutdelningssyfte. Även en väl avgränsad resultatenhet inom en större organisation kan söka om verksamheten stämmer med ändamålet ovan,
  • har minst en anställd och är registrerad som arbetsgivare,
  • har bedrivit verksamhet i minst ett år
  • har F-skattsedel och organisationsnummer

  Hur mycket kan jag söka?

  Affärsutvecklingscheckar kan sökas med 50 000 – 200 000 kronor per företag och check. Möjlighet finns att ansöka om förskott med 50 procent av beviljat belopp.

  Hur söker jag?

  Du ansöker via Tillväxtverkts webbplats. 

  Ansök om checkar till arbetsintegrerande sociala företag, Tillväxtverket

  Utdelnings- och ansökningsperiod

  Ansökningar, bedömning och beslut kommer att göras löpande under hela perioden så länge medlen finns tillgängliga.