Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Checkar till arbetsintegrerande sociala företag

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

Du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering.

Finansiär

Tillväxtverket

Vem kan söka?

Företag som har som huvudsakligt ändamål att skapa arbetstillfällen eller vägar till arbete för personer eller grupper som har svårt att få eller behålla ett arbete, och som:

  • är arbetsintegrerande sociala företag som ägs och/eller drivs av personer ur målgrupperna eller
  • är ägda av en ideell organisation eller stiftelse utan vinstutdelningssyfte. Även en väl avgränsad resultatenhet inom en större organisation kan söka om verksamheten stämmer med ändamålet ovan,
  • har minst en anställd och är registrerad som arbetsgivare,
  • har bedrivit verksamhet i minst ett år
  • har F-skattsedel och organisationsnummer

Hur mycket kan jag söka?

Affärsutvecklingscheckar kan sökas med 50 000 – 200 000 kronor per företag och check. Möjlighet finns att ansöka om förskott med 50 procent av beviljat belopp.

Hur söker jag?

Du ansöker via Tillväxtverkts webbplats. 

Ansök om checkar till arbetsintegrerande sociala företag, Tillväxtverket

Utdelnings- och ansökningsperiod

Ansökningar, bedömning och beslut kommer att göras löpande under hela perioden så länge medlen finns tillgängliga.