Utvecklingi Jönköpings län

Ersättning för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan mellan kommuner (§37) 2017

  • Social välfärd
  • Fritid

Anslaget är till för att underlätta bosättning, skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn samt utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Finansiär

Länsstyrelsen

Vem kan söka?

Kommuner eller kommunalförbund.

Hur mycket kan jag söka?

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Det finns ingen gräns angiven för hur mycket medel man kan söka.

Det totala anslaget för länet (2017) uppgår till 3 260 000 kronor.

Utdelnings- och ansökningsperiod

En gång per år. Sista ansökningsdatum är 1 september 2017.

Ansök här

Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats. 

Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§ 37), Länsstyrelsen