Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Ersättning för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan mellan kommuner (§37) 2017

  • Social välfärd
  • Fritid

  Anslaget är till för att underlätta bosättning, skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn samt utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället.

  Finansiär

  Länsstyrelsen

  Vem kan söka?

  Kommuner eller kommunalförbund.

  Hur mycket kan jag söka?

  Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Det finns ingen gräns angiven för hur mycket medel man kan söka.

  Det totala anslaget för länet (2017) uppgår till 3 260 000 kronor.

  Utdelnings- och ansökningsperiod

  En gång per år. Sista ansökningsdatum är 1 september 2017.

  Ansök här

  Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats. 

  Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§ 37), Länsstyrelsen