Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Ersättning för tidiga insatser för asylsökande

  • Social välfärd
  • Jämlikhet
  • Mångfald

  Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län.

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått ett uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande över 18 år i vårt län.

  Syfte
  Tidiga insatser under asyltiden ska bidra till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

  Vem kan söka?
  I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar och trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund.

  Vad kan man söka stöd för?
  Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

  Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande och boende i eget boende
  • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

  Ansökningsperiod

  Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2017. Ansökningar prövas löpande.

  Det finns 3 310 000 kronor att fördela  till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jönköpings län 2017. Det kan tillkomma ytterligare medel till länet.

  Hur ansöker jag?
  Du ansöker via en länk på Länsstyrelsen i Jönköpings läns sida. Här hittar du de ansökningsdokument du behöver:

  Mer information och ansökan om Statsbidrag för asylsökande m.fl.