Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Europa för Medborgarna - EU-medel för internationella samarbeten

  • Lärande och utbildning
  • Mångfald
  • Internationellt perspektiv

Med EU-programmet Europa för medborgarna vill EU-kommissionen främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Europa för medborgarna är uppdelat i två programområden: Europeisk hågkomst och Demokratisk delaktighet och engagemang.

Syfte

Programområde Demokratisk delaktighet och engagemang ska uppmuntra medborgare till att engagera sig i frågor som rör det europeiska medborgarskapet och utformningen av EU:s demokratipolitik. Programområdet innehåller tre olika åtgärder: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Programområde Europeisk hågkomst ska stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU. Bidraget ska främja reflektion om EU:s moderna historia och diskutera lärdomar för framtiden.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer. För 2018 är den totala budgeten i hela Europa för Europa för Medborgarna runt 16,3 miljoner euro.

Läs mer om vem som kan ansöka för respektive programområde på MUCF:s hemsida.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

1. Registrera din organisation

2. Ansökan hos EACEA

Sista ansökningsdag varierar mellan de olika programområdena. Mer info finner du på MUCF:s hemsida:

Till bidraget Demokratisk delaktighet och engagemang

Till bidraget Europeisk hågkomst