Navigera till sidans huvudinnehåll

Evenemangsstöd

  • Fritid
  • Attraktivitet

Stödet är avsett för tillfälliga större nationella och internationella evenemang i Jönköpings län såsom festivaler, konferenser och tävlingar. Evenemanget ska ge effekter för länet som bidrar till den regionala utvecklingsstrategins innehåll och mål.

Syfte

Region Jönköpings län vill aktivt medverka till att länsaktörer kan och vill skapa och arrangera fler värdeskapande hållbara evenemang som bidrar till god livsmiljö och attraktivitet. Evenemang av olika slag stärker attraktiviteten för både länsinvånare och besökare samt bidrar till långsiktig utveckling av vårt civilsamhälle.

Bidraget riktas primärt mot nya evenemang som planeras att genomföras i länet. Befintliga etablerade evenemang som möter upp mot riktlinjerna kan söka stöd för specifika utvecklingsområden, men inte till ordinarie evenemangsbudget.

Vem kan söka?

Evenemangsstödet vänder sig till ideella aktörer inom länet samt länets kommuner och dess bolag.

Hur mycket kan jag söka?

Minimibeloppet för att ansökan ska behandlas är 30 000 kr och maximalt ansökningsbelopp är 150 000. Större belopp kan sökas, men ansökningstiden blir längre eftersom ansökan då hanteras politiskt i vår nämnd.

Ansökningsperioder

Löpande ansökan upp till 150 000 kronor. Ansökan måste ske senast två månader innan genomförande av evenemanget. Ansökan över 150 000 kronor måste ske senast fyra månader innan genomförande.

Villkor

Föremålet för stödet är evenemang av unik karaktär med nationell/internationell prägel som skapar besöksnäringseffekter och marknadsför länet som en öppen, välkomnande och attraktiv plats. Lokalt engagemang och stöd från värdkommun samt arrangerande aktör är en förutsättning för ansökan av stödet. Lokala, regionala evenemang omfattas inte av detta evenemangstöd. Slutna möten prioriteras inte. 

Om ditt evenemang fått stöd ska regionens logotyp finnas med i marknadsföringen av evenemanget, med texten ”Med stöd av Region Jönköpings län”. Här hittar du logotypen.

Hur söker jag?

Ansökan görs via ett webbformulär.

När får jag besked?

Ansökningar hanteras och beslutas om löpande av Region Jönköpings län. Beslut om eventuellt beviljat stöd skickas ut med e-post. Där framgår belopp och villkor för stödet. Beloppet betalas ut direkt efter beslut.

Redovisning och kontroll

Kostnader och intäkter för evenemanget samt budgetutfall måste redovisas senast två månader efter genomfört evenemang. Om evenemanget inte genomförs som planerat kan man bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Mejla eller ring Lena Bohman om du har frågor. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.


Länk till ansökningsformulär