Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Internationellt perspektiv

Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i fjorton utvalda länder.

Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna, starta ett nytt miljöteknikprojekt? 

Programmet består av två delar som söks var för sig; finansiering för planeringsbidrag och för demonstrationsprojekt. Planeringsbidrag kan sökas av ett svenskt miljöteknikföretag medan finansiering för demonstrationsprojekt kan sökas av aktörer i projektlandet.

Projekt kan genomföras i följande 14 länder:

  • Afrika: Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Latinamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Europa: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Moldavien, Georgien, Ukraina

Vem kan söka?

Miljöteknikföretag med en teknik som är anpassad för något av de 14 länderna, och köpare av miljöteknik som är intresserade av att köpa in miljöteknik för ett demonstrationsprojekt.

Planeringsbidrag: kan sökas av privata, offentliga eller ideella aktörer. Sökande ska ha en identifierad part i projektlandet samt ha upprättat ett samarbetsavtal med denne.

Bidrag för demonstrationsprojekt: kan sökas av både privata, offentliga eller ideella aktörer med juridisk hemvist i projektlandet.

När kan vi söka?

Ansökan för demonstrationsbidrag sker i två steg. Det första steget innebär att lämna en projektidé som ni kan få återkoppling på. Det är alltså en möjlighet att förbättra projektidén och i ett tidigt skede avgöra om projektet ryms inom ramarna för programmet. Deadline för projektidéer är 14 februari 2018. Skicka in dina projektidéer online här.

I det andra steget erbjuds du som lämnat godkända projektidéer att lämna in en ansökan. Skicka in din fullständiga ansökan senast den 4 mars 2018.

Planeringsbidrag

Ansökan till planeringsbidrag sker i ett steg. Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 4 mars 2018. Ansök genom Min ansökan

 

Hur mycket stöd kan vi få?

Demonstrationsbidraget är mellan 500 000 och 1,8 miljoner kronor. Programmet kan finansiera max 50 procent av utrustningskostnader och max 80 procent av kostnader för tjänster. Köparen finansierar resterande delar.
Planeringsbidraget är mellan 100 000 och 350 000 kronor. Sökanden står för kostnader över det beviljade beloppet.

 

Mer information om utlysningen finns på:

Tillväxtverket

 

För frågor kontakta:

Linda Backman 

08-681 77 32

Alemnesh Belatchew

08-681 66 41 

Karin Bengtsson

08-681 91 60

Kontakta Demo Miljölänk till annan webbplats