Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Finansiering med CrowdCulture

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Har du ett kulturprojekt som du drömmer om att genomföra men saknar pengar till det? Region Jönköpings län län prövar nu CrowdCulture, en ny finansieringsmetod för kulturprojekt.

CrowdCulture är en crowdfundingplattform där privata och offentliga medel slås ihop i en gemensam pott. Pengar från potten delas ut till de kulturprojekt som söker stöd via systemet. Genom CrowdCulture vill Region Jönköpings län skapa möjlighet för fler att söka och ta del av den regionala kulturbudgeten. Satsningen är ett komplement till redan befintliga finansieringsmöjligheter. Filmprojekt kommer att prioriteras.

CrowdCulture

Kriterier för att ta del av regionens fond

Det är öppet för alla att lägga upp projekt, men för att ta del av Region Jönköpings län fond ska projektet uppfylla följande kriterier:

 • Projektet ska vara till gagn för medborgarna i Jönköpings län
 • Projektet ska vara konstnärligt och/eller kulturellt nyskapande
 • Projektet ska innebära nya samverkansformer, helst tvärkonstnärliga
 • Medel får inte gå till ordinarie verksamhet.

Alla juridiska personer (t ex organisationer, föreningar, stiftelser) samt privata individer som har kulturprojekt som utförs i Jönköpings län kan söka stöd ur den regionala fonden på webbplatsen crowdculture.se. Även om du inte får medfinansiering från den offentliga fonden kan du använda systemet för att rikta dig till din publik och engagera dem att finansiera ditt projekt.

Vi tror att det finns en massa spännande projektidéer som aldrig blir verklighet och hoppas att du vill hjälpa oss att pröva och utvärdera denna nya form av finansieringsmöjlighet!

Gör så här

1. Din idé

Registrera dig på www.crowdculture.se och lägg upp din projektansökan. Här väljer du också en eller flera fonder som du vill söka stöd ifrån (läs mer om fonderna och deras kriterier på webbplatsen). Passa på att lär dig mer om hur man går till väga till exempel genom att titta på Crowdfundingskolan eller genom att titta bland alla de projekt som redan lyckats.
Crowdfundingskolan

2. Engagera många

Nu börjar arbetet med att engagera en publik som vill vara med och stödja ditt projekt. Det lägsta bidrag en person kan ge till ditt projekt är 50 kronor i månaden och en stödjare registrerar sig för minst tre månader. När de blivit medlemmar kan de rösta på ditt projekt. En person kan dock alltid ge mer än 50 kr eller köpa saker från ditt projekt, det påverkar dock inte den offentliga medfinansieringen.

Region Jönköpings län kommer att använda sina olika marknadsföringskanaler för att locka besökare till webbplatsen, men det är också viktigt att varje projekt hittar egna sätt att nå just sin publik.

3. Nå ditt mål

När du, tack vare dina stödjare och den automatiska motfinansieringen, har nått ditt budgetmål får du pengarna utbetalda. Du måste nå det budgetmål som du redan i första steget satte upp. Om du inte når ditt budgetmål så går dina insamlade pengar tillbaka till fonden och övriga finansiärer.