Utvecklingi Jönköpings län

Gröna affärsutvecklingscheckar

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörsskap

Små och medelstora företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden.

Finansiär

Almi Företagspartner

Syfte

Små och medelstora företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden. Produkterna som företaget söker bidrag för ska bidra till att skapa en effektiv resurshushållning jämfört med befintliga produkter.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till privatägda företag som har:

  • 2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • ekonomi i ordning
  • befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya marknader

Hur mycket kan jag söka

50 000–250 000 kronor och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt projekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Almis webbplats

Ansök om gröna affärsutvecklingscheckar, Almi

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande