Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Innovationscheck


  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

Innovationscheckarna får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser, eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Finansiär

Almi

Syfte

Innovationscheckarna får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser, eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar. Bidraget ska användas till köp av specialistkunskap från akademin eller annan offentlig eller privat kunskapsleverantör.

Vem kan söka?

Innovationschecken kan sökas av företag som uppfyller följande kriterier:

  • Företaget ska ha minst tre anställda.
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år. Första årets bokslut ska finnas.
  • Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha tillväxtpotential.
  • Företaget ska de senaste 5 åren inte fått mer än 50 000 kronor från Vinnova.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansök om innovationscheck, Finansieringsportalen

Hur mycket kan jag söka?

Du kan söka högst 100 000 kronor.

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande.