Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Insatser för koldioxidsnål ekonomi

  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat
  • Innovation
  • Hållbarhet

Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnålekonomi i alla sektorer, med prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Syfte

Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar till utlysning 2018:1.

Utlysning 2018:1 är öppen för insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer vilket konkretiseras i insatsområde 3 och investeringsprioritering 4b som har prioriteringen att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Det är viktigt att ert projekt erbjuder stöd till företag oavsett var i Sverige de verkar. Era insatser ska komplettera andra satsningar inom de regionala strukturfondsprogrammen och bygga på befintliga strukturer.

De åtgärder, verktyg och stöd som är möjliga att söka i investeringsprioriteringen finns utförligt beskrivna i programdokumentet för Nationella regionalfondprogrammet.

Målgruppen för programmet är små och medelstora företag vilket innebär att insatserna ska riktas mot den målgruppen.

Vem kan söka?

Huvudsaklig stödmottagare är en nationell aktör som har syftet att erbjuda samma typ av stöd till företag i alla delar av landet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Ansökan

Ansökningsomgången är öppen: 15 februari –15 mars 2018. Sista dag för ansökan: 15 mars 2018, klockan 23:59

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd.

 

Mer information hittar ni på Tillväxtverket