Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Investeringsstöd till jordbruk och trädgård

  • Företagsutveckling

  Du kan söka investeringsstöd om du vill utveckla ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.

  Finansiär

  Jordbruksverket

  Syfte

  Du kan söka investeringsstöd om du vill utveckla ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara investeringar för att bygga nytt djurstall, effektivisera energianvändningen, anlägga energiskog eller minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak.

  Vem kan söka?

  Du kan söka det här stödet om du har ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.

  Hur mycket kan jag söka?

  I de flesta fall kan du få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Undantagen är renvaktarstugor och energiskog där investeringen måste vara minst 50 000 kronor för att du ska få stöd.

  Hur söker jag?

  Du ansöker om bidrag via Jordbruksverkets webbplats. 

  Ansök om investeringsstöd till jordbruk och trädgård, Jordbruksverket

  Utdelnings- och ansökningsperiod

  Vi tar emot ansökningar löpande.