Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning

  Du kan få stöd till investeringar i ditt företag på landsbygden om du breddar din verksamhet och om investeringen leder till fler arbetstillfällen.

  Finansiär

  Jordbruksverket

  Syfte

  Du kan få stöd till investeringar i ditt företag på landsbygden om du breddar din verksamhet och om investeringen leder till fler arbetstillfällen.

  Vem kan söka?

  Du kan söka det här stödet om du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Företaget ska omsätta högst 10 miljoner euro per år och ha mindre än 50 anställda du vill bredda din jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet.

  Du kan få stöd för investeringar i anläggningar och produktionsutrustning i företag inom:

  • turism
  • omsorg
  • tillverkning
  • tjänster
  • detalj- och partihandel
  • hantverk
  • restaurang
  • kultur och nöjen.

  Hur mycket kan jag söka?

  Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Din länsstyrelse eller Sametinget bestämmer det maximala beloppet som du kan få.

  Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

  De här utgifterna kan du få stöd för:

  • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
  • Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp anläggning.
  • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
  • Programvara.

  Hur söker jag?

  Du ansöker via Jordbruksverkets webbplats

  Ansök om investeringsstöd till nya jobb på landsbygden, Jordbruksverket

  Utdelnings- och ansökningsperiod

  Vi tar emot ansökningar löpande.