Navigera till sidans huvudinnehåll

Kulturstipendium

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Region Jönköpings län kultur och arbetsstipendier syftar till att stödja och uppmuntra professionella aktörer* verksamma inom dans, film och rörlig bild, litteratur, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum, kulturarv, folkbildning samt nya konstformer.

Vem kan söka?

Kulturstipendiet kan inte sökas, men allmänheten kan föreslå stipendiater via nominering. Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. 

Hur nominerar man?

Du kan nominera årligen mellan 1 april och 1 juni. Nomineringar för kulturstipendier ska ske skriftligen och innehålla: namn och kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras. Nomineringen skickas till kulturbidrag@rjl.se. 

Nominering inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nomineringen är en offentlig handling.

Särskilda villkor

Stipendier ges till en eller flera verksamma kulturaktörer i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.

Kulturstipendiet ges som uppmuntran till förtjänstfull verksamhet inom konstområdena i eller med koppling till Jönköpings län. Kulturstipendiet delas ut efter nominering.

Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.

Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.

Bedömning och beslut

Efter nomineringsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningar och nomineringar som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i oktober. Stipendierna delas ut av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

Redovisning och uppföljning

Kulturstipendiater behöver inte inkomma med redovisning.

 


* en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart