Navigera till sidans huvudinnehåll

Kulturstipendier

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstområdena.

 

Vem kan söka?

Du kan inte söka kulturstipendiet, men du kan ge förslag genom att nominera.

 

Hur mycket kan man söka?

Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

 

Ansökningsperioder

Du kan nominera årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor

 • Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
 • Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
 • Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Nominering inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
 • Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
 • Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

 

Hur söker man?

För att ge förslag eller nominera någon till kulturstipendium, maila till kulturbidrag@rjl.se. Nomineringen ska innehålla: namn och kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras. Nomineringen är en offentlig handling.

 

När får man besked?

Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutar vilka som får stipendier. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns webbplats inom en vecka efter sammanträdet. Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte.

 

Redovisning, kontroll

Kulturstipendiater behöver inte redovisa.