Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Kulturstipendier

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstområdena.

 

Vem kan söka?

Du kan inte söka kulturstipendiet, men du kan ge förslag genom att nominera.

 

Hur mycket kan man söka?

Den totala summan för stipendier är totalt 100 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

 

Ansökningsperioder

Du kan nominera årligen mellan 1 april och 1 juli.

 

Villkor

 • Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
 • Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
 • Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Nominering inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
 • Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
 • Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

 

Hur söker man?

För att ge förslag eller nominera någon till kulturstipendium, maila till utbildning.kultur@rjl.se. Nomineringen ska innehålla: namn och kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras. Nomineringen är en offentlig handling.

 

När får man besked?

Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutar vilka som får stipendier. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns webbplats inom en vecka efter sammanträdet. Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte.

 

Redovisning, kontroll

Kulturstipendiater behöver inte redovisa.

 

Tidigare stipendiater

De personer som fått Landstingets/Region Jönköpings läns kulturstipendium sedan 1980: 

2017 Ann Böttcher, konstnär och Mats Andersson, fotograf 

2016 Amy Deasismont, sångerska, skådespelare, musikalartist och programledare

2015 Danskompaniet KolKo ink

2014 Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, konstnärer

2013 Mikael Syrén

2012 Tage Andersen

2011 Mian Lodalen

2010 Johanna Thydell

2009 Emil Svanängen

2008 David Sandberg

2007 Musikteaterprojektet FREJA

2006 Monika Marklinger

2005 Bengt Lindberg  Susanne Rydén

2004 Åke Edwardson  Lena Philipsson

2003 Carl-Johan Johansson  Rachel Molin  Sofie Palander  David Svensson

2002 Susanne Bosiö  Karin Johansson  Jakob S Jonsson  Irene Theorin

2001 Helena Blom  Samuel Fröler  Uno Svenningsson

2000 Majgull Axelsson  David Gunnarsson  Acke Hydén  Jan Lindqvist  Cletus Nwadike

1999 Cardigans  Lars Danielsson  Nils-Erik Eriksson  Peder Freiij

1998 Olle Andersson  Kalle Berggren  Lisbeth Högvik

1997 Elisabet Apelmo  Leif Liljeblad  Marie Lundquist  Olle Wettermark

1996 Katarina von Bredow  Lars-Göran Frisk  Leo Quennerstedt-Kempe  Jacob de Verdier

1995 Sigvard Broman  Christina Campbell

1994 Lennart Enander  Ragnar Järhult  Kaj Tuve Månsson  Ulla Nordin  Eva Spångberg

1993 Mikael Bråne  Joakim Kallhed  Peter Lundström  Carl Nyrén  Magnus Utvik

1992 Sten Dunér  Uno Myggan Ericson  Alf Henriksson  Lena Åkesson

1991 Malte Axelsson  Efva Lilja  Sigvard Lindqvist  Owe Pellsjö  Märta Svensson

1990 Birgitta Andersson  David Ansert  Kerstin Jansson  Margareta Melin

1989 Anders Jormin  Lena Blomqvist  Jan Broberg  Walle Jahansson

1988 Pia Campbell  Vladimir Oravsky  Jill Englund  Roland Englund  Lisa Atterström

1987 Birger Jonasson  Olle Widestrand  Astrid Johansson  Bruno Ekström  Kerstin Nilsson

1986 Märit Carlsson-Good  Clas Engwall  Hente Håkansson  Li-Kioko  Fredrik Segerståhl

1985 Ruth Malinowski  Göran "Findus" Ekelund

1984 Arvid Wallinder  Ann-Sofie Klingberg  Hans Fredholm  Aase Dyrting  Evert Amnefors

1983  Sigvard Sandahl  Anders Robertsson  Ingrid Robertsson  Nils Hasse  Inga Saarinen  Peter Gadh

1982 Lars Agger  Classe Campbell  Allan Svensson  Göran Erlandsson  Eva Stefanowicz

1981 Linda Gustavsson-Nameth  Börje Martinsson  Per Odensten  Lennart Svensson  Kerstin Rydh

1980 Lars Hagberg  Sven A Karlsson  Sven Lundh  Björn Novén  Ingela Strandberg