Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Checkar till företag, för innovationer inom äldres hälsa och livs­medel (Horisont 2020)


 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Innovation
 • Forskning
 • Entreprenörskap

Horisont 2020 är världens största program for forskning och innovation. Programmet stödjer bland annat innovation i små och medelstora företag.

Syfte

I den här utlysningen handlar det om checkar direkt till företag för att utveckla innovativa produkter och tjänster kopplade till äldres hälsa och livsmedel. Företag kan söka stöd för konkreta lösningar inom produkt- och tjänsteutveckling, produktion, förpackning och hur man kommunicerar runt livsmedels hälsobringande effekter på äldres hälsa med mera.

Vem kan söka?

 Små och medelstora företag från följande länder:

 • Sverige
 • Danmark
 • Frankrike
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Spanien
 • England

Företag kan ansöka enskilt eller i ett konsortium med flera företag. Om det är ett konsortium som ansöker kan deltagarna komma från andra länder, som är samarbetsländer inom Horisont 2020, men er koordinator måste komma från något av länderna på listan ovan.

Ansökningsperiod

Deadline för denna omgång projektcheckar är den 15 mars 2018.

Satsningen pågår i tre år och det kommer att finnas möjligheter att ansöka om checkar hela perioden.

Hur ansöker vi?

Du börjar med att registrera ditt företag på Participant portal (Tillväxtverket). Fyll sedan i ansökningsformuläret utan att ta bort eller ändra något. Er ansökan får inte vara längre än 10 sidor totalt. Konvertera wordfiler till pdf och signera.

 

Tillväxtverkets webbplats