Utvecklingi Jönköpings län

Beviljade stipendier ur Paul Petersons stiftelse

  • Kultur
  • Bild och form
  • Konst

Personer som fått Paul Petersons stipendium.

Paul Petersons stipendium

2017

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson