Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Integration

Region Jönköpings län avsätter 500 000 kronor från 2017 års statsbidrag för att ge ideella organisationer möjlighet att genomföra kulturinsatser riktade till nyanlända och asylsökande i Jönköpings län.

Kulturinsatserna ska bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade. Projektbidraget är till för att främja den interkulturella dialogen i Jönköpings län, bidra till nätverksbyggande och hållbara rutiner för integrationsarbete, som med hjälp av kulturella insatser, bidrar till ökad psykosocial hälsa.

Vem kan söka?

Projektbidraget riktar sig till ideella föreningar inom civilsamhället och det professionella kulturlivet i Jönköpings län.

Kommuner, enskilda personer, stiftelser, ekonomiska föreningar eller kommersiella aktörer kan inte söka bidraget, men de kan vara samverkande part.

Villkor

Region Jönköpings län prioriterar projekt som sker i samverkan med det professionella kulturlivet.

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal kriterier. 

Kulturinsatserna ska

 • främja integrationen av asylsökande och nyanlända
 • ha potential att leva vidare efter projekttidens slut
 • leda till nya samarbeten
 • bidra till metodutveckling
 • arrangeras i Jönköpings län
 • främja jämställdhet

Vi ställer inte krav på medfinansiering, men ser positivt på detta. Vi kommer även att uppmuntra kulturinsatser riktade till barn och unga.

Det går att söka bidrag för direkta kostnader, exempelvis program, löner, resor, workshops, material med mera. Det går att söka projektbidrag från 7 500 till 50 000 kronor. En ansökan kan omfatta flera olika insatser. Projektbidraget går att söka för kulturinsatser som äger rum under perioden 1 december 2016 - 27 oktober 2017.

För vad kan man inte få bidrag?

Redan slutförda projekt.

Projekt som får arrangörsbidrag eller utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län kan inte få projektbidraget kulturinsatser för asylsökande och nyanlända.

Ansökningsperiod

Ansökan är nu stängd, alla bidrag för 2017 är fördelade.

Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan och redovisning är en offentlig handling.

Hur söker man?

Du ansöker om bidrag via Kulturdatabasen. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Ansökan är en offentlig handling. Ansökan måste lämnas senast en månad innan arrangemanget startar.

Ansök Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?

Ansvarig inom Region Jönköpings län handlägger ansökningarna.

Om ansökan behöver kompletteras tar regionen kontakt med ansvarig för projektbidragsansökan.

Beslut meddelas inom en månad via Kulturdatabasen och via e-post till den e-postadress som står i ansökan.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning

Region Jönköpings län vill ha redovisningen senast en månad efter avslutat projekt. Sista redovisningsdag 27 november 2017.

Redovisningen ska ske via Kulturdatabasen.

Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Utbetalning

Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Utbetalning sker till det bankgiro som anges på ansökan.

Ordlista

 • Asylsökande kallas personer sökt skydd i Sverige, men som inte har fått uppehållstillstånd.
 • Nyanlända kallas personer som fått uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända 2017:

 • Projektet "Kultur för alla" får 30 000 kronor. Genomförs av SV i Nässjö.
 • Projektet "Orka" får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av Österängens konsthall.
 • Projektet "Alla får plats Aneby" får 30 000 kronor i bidrag. Genomförs av Röda Korset. Aktiviteter i följande kommuner: Aneby
 • Projektet "Trastendagen" får 40 000 kronor i bidrag. Genomförs av Trasten IF.  Aktiviteter i följande kommuner: Gislaved
 • Projektet "Gisle musikfestival" får 20 000 kronor i bidrag. Genomförs av UniQraft.  Aktiviteter i följande kommuner: Gislaved
 • Projektet "In the name of love" får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av barnkören Nova.  Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet "Textil Integration" får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av Jönköpings Röda Kors krets, en fortsättning av deras tidigare projekt. Aktiviteter i följande kommuner: Värnamo kommun och Jönköpings kommun. (Deltagare från olika delar av Jönköpings län.)
 • Projektet "Världens resa" (fd Musik & kulturbussen) får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av Internationella Vänner. Aktiviteter i följande kommuner: Värnamo kommun.
 • Projektet "Bima Group" får 8 000 kronor i bidrag. Genomförs av Bima Group och Studiefrämjandet Jönköping. Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet ”#jagkommer-kommerdu?” får 10 000 kronor i bidrag. Genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan Finnveden. Aktiviteter i följande kommuner: Värnamo kommun med deltagare från hela länet.
 • Projektet ”Opera möter bildkonst” får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av Annika och Wolfgang Veith tillsammans med Österängens Konsthall. Aktiviteter i följande kommuner:  Jönköping, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo och på Höglandet. 
 • Projektet ”Brev till Gud” får 50 000 kronor i bidrag. Genomförs av Teaterstickorna, Erik Dahlbergsgymnasiet och den professionella skådespelaren Davood Tafvizianhar. Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet "ABF-Art By Friends" har fått 50 000 kronor i bidrag. Konstprojekt i Smedbyn Huskvarna för barn och unga sommaren 2017. Genomförs av ABF Jönköping via projektledaren Fatima Alani. Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet "Film - ett verktyg för uppvaknande 3" får 40 000 kronor i bidrag. Genomförs av Keur Yakaar. Aktiviteter i följande kommuner: Nässjö kommun.
 • Projektet "Kultur Studio" får 50 000 kronor. Genomförs av IOGT-NTO 306 Fridsam genom projektledarna Melinda Kant, Mattias Kant och Mem Ryding. Aktiviteter i följande kommuner: Vetlanda kommun.
 • Projektet "Att se för att synas" får 26 000 kronor. Genomförs av Bilda Sydost. Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet "Musik 4 Livet" får 40 000 kronor. Genomförs av Afro Nation/Nätverk för afrikaner i Småland. Aktiviteter i följande kommuner: Jönköpings kommun.
 • Projektet "Dans och skapande community för kvinnor i Tranås" får 40 000 kronor. Genomförs av SMartSE vi projektledare Cyntia Botello. Aktiviteter i följande kommuner: Tranås kommun.