Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Integration

Region Jönköpings län avsätter 500 000 kronor från 2017 års statsbidrag för att ge ideella organisationer möjlighet att genomföra kulturinsatser riktade till nyanlända och asylsökande i Jönköpings län.

Kulturinsatserna ska bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade. Projektbidraget är till för att främja den interkulturella dialogen i Jönköpings län, bidra till nätverksbyggande och hållbara rutiner för integrationsarbete, som med hjälp av kulturella insatser, bidrar till ökad psykosocial hälsa.

Vem kan söka?

Projektbidraget riktar sig till ideella föreningar inom civilsamhället och det professionella kulturlivet i Jönköpings län.

Kommuner, enskilda personer, stiftelser, ekonomiska föreningar eller kommersiella aktörer kan inte söka bidraget, men de kan vara samverkande part.

Villkor

Region Jönköpings län prioriterar projekt som sker i samverkan med det professionella kulturlivet.

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal kriterier. 

Kulturinsatserna ska

 • främja integrationen av asylsökande och nyanlända
 • ha potential att leva vidare efter projekttidens slut
 • leda till nya samarbeten
 • bidra till metodutveckling
 • arrangeras i Jönköpings län
 • främja jämställdhet

Vi ställer inte krav på medfinansiering, men ser positivt på detta. Vi kommer även att uppmuntra kulturinsatser riktade till barn och unga.

Det går att söka bidrag för direkta kostnader, exempelvis program, löner, resor, workshops, material med mera. Det går att söka projektbidrag från 7 500 till 50 000 kronor. En ansökan kan omfatta flera olika insatser. Projektbidraget går att söka för kulturinsatser som äger rum under perioden 1 december 2016 - 27 oktober 2017.

För vad kan man inte få bidrag?

Redan slutförda projekt.

Projekt som får arrangörsbidrag eller utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län kan inte få projektbidraget kulturinsatser för asylsökande och nyanlända.

Ansökningsperiod

Ansökan är nu stängd, alla bidrag för 2017 är fördelade.

Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan och redovisning är en offentlig handling.

Hur söker man?

Du ansöker om bidrag via Kulturdatabasen. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Ansökan är en offentlig handling. Ansökan måste lämnas senast en månad innan arrangemanget startar.

Ansök Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?

Ansvarig inom Region Jönköpings län handlägger ansökningarna.

Om ansökan behöver kompletteras tar regionen kontakt med ansvarig för projektbidragsansökan.

Beslut meddelas inom en månad via Kulturdatabasen och via e-post till den e-postadress som står i ansökan.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning

Region Jönköpings län vill ha redovisningen senast en månad efter avslutat projekt. Sista redovisningsdag 27 november 2017.

Redovisningen ska ske via Kulturdatabasen.

Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Utbetalning

Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Utbetalning sker till det bankgiro som anges på ansökan.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Beviljade projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Ordlista

 • Asylsökande kallas personer sökt skydd i Sverige, men som inte har fått uppehållstillstånd.
 • Nyanlända kallas personer som fått uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun.