Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Småland och Öarna – Matchning till kompetens

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Jämlikhet
  • Jämställdhet
  • Mångfald
  • Hållbarhet
  • Integration

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på kompetens hos företag och organisationer.

Syfte

Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen matchas till kompetensutveckling och möter den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden.

På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Integrerat arbete med målgrupp från programområde 2 är en möjlighet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för företag och organisationer med behov av kompetensutveckling.

Ansökningsperiod

Ansökningar ska skickas in mellan den 2 oktober 2017 och den 20 december 2017. Observera att ansökningsperioden stänger 16:00 den 20 december 2017.

Hur ansöker vi?

Ansök via Svenska ESF-rådets webbplats