Meny Stäng
Sök

Stöd till energikartläggning


  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat

Stödet ska användas till en energikartläggning som ger svar på hur mycket energi som används, vad energin används till och när den används.

Finansiär

Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län 

Syfte

Stödet ska användas till en energikartläggning som ger svar på hur mycket energi som används, vad energin används till och när den används. Kartläggningen innehåller även åtgärdsförslag för att företaget ska kunna minska sin energianvändning, som sedan ligger till grund för en åtgärdsplan. Stödet täcker 50 procent av kostnaden (högst 50 000 kronor).

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns fler anläggningar på flera orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan söka högst 50 000 kronor för att täcka 50 procent av kostnaden för inköp av externa insatser.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansök om stöd till energikartläggning, Finansieringsportalen

Utdelnings- och ansökningsperiod

Vi tar emot ansökningar löpande.