Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

 • Företagsutveckling
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Entreprenörskap
 • Attraktivitet

Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen.

Syfte

Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort.

Projekten ska syfta till att utveckla en eller flera av följande förmågor:

 • Öka förmågan att koordinera aktörer och aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå.
 • Stärka förmågan att integrera olika sektorsområden.
 • Stärka förmågan att identifiera och skapa delaktighet hos relevanta aktörer.
 • Stärka förmågan att förutse och agera innovativt på förändringar.
 • Öka kunskapen om och förmågan att identifiera och agera utifrån platsens specifika förutsättningar

Läs mer om syftet med utlysningen på 

Tillväxtverket

Vem kan söka?

 • Regionalt utvecklingsansvariga aktörer
 • Regional utvecklingsansvarig i samverkan med annan regional utvecklingsaktör och/eller kommun
 • Två eller flera kommuner i samverkan

Ansökan

Gör ansökan via Tillväxtverkets elektroniska tjänst Min ansökan
Dokumenten ni behöver för ansökan finns under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

Utlysningsomgången är öppen: 1 februari 2018 – 15 maj 2018.

Tillväxtverket bereder ansökningar i tre omgångar, alternativt tills medlen är slut. Följande gäller som sista ansökningsdatum 15 mars, 15 april och 15 maj. Beslut fattas löpande.

För mer information kontakta någon av handläggarna:

Isaac Karlsson Isaac.Karlsson@tillvaxtverket.se 08-681 65 59

Mikael Forsberg Mikael.Forsberg@tillvaxtverket.se 08-681 77 38

Olof Billebo Olof.Billebo@tillvaxtverket.se 08-681 91 82