Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utveckla konkurrens­kraften i Småland och Öarna


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Hållbarhet

Målet för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Utlysning 2018:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är nu öppen för ansökningar.

Syfte

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag. På så sätt ska man bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Hur söker jag?

Ansökan sker via Tillväxtverkets webbplats:

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.

 

Vem kan söka?

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Ansökningsperiod

Utlysningen är öppen för ansökningar: 30 oktober 2017-19 mars 2018.

Sista dagen för ansökan är 19 mars 2018.

 

För mer information om utlysningen besök Tillväxtverkets webbplats: www.tillvaxtverket.se