Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Beviljade verksamhetsbidrag inom kultur

 • Kultur

Här presenteras alla de verksamhetsbidrag till kulturorganisationer som Region Jönköpings län har beviljat.

Verksamhetsbidrag kultur

Verksamhetsbidrag 2017

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2016-12-13.

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 004 000 kronor
 • Stiftelsen Vandalorum, 1 000 000 kronor
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kronor
 • Smålands konstarkiv, 550 000 kronor
 • Teateri, 976 000 kronor
 • Riksteatern i Jönköping län, 832 000 kronor
 • Share Music andc Performing Arts, 617 000 kronor
 • Jönköpings läns Hembygdsförbund, 93 000 kronor
 • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 42 000 kronor
 • Jönköpings läns distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund, 37 000 kronor
 • Jönköpings läns Konstförening, 24 000 kronor
 • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt Jönköping, 22 000 kronor
 • Sydöstra Folkets hus & Parkregion, 71 000 kronor

Verksamhetsbidrag 2016

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-12-09.

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 1 951 000 kronor
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kronor
 • Smålands konstarkiv, 493 000 kronor
 • Soldathemmet Eksjö, 62 000 kronor
 • Ryhovsminnen, 41 000 kronor
 • Teateri, 950 000 kronor
 • Riksteatern i Jönköping län, 810 000 kronor
 • Share Music, 600 000 kronor
 • Jönköpings läns Hembygdsförbund, 90 000 kronor
 • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 40 000 kronor
 • Bygdegårdarnas riksförbund, 36 000 kronor
 • Jönköpings läns Konstförening, 23 000 kronor
 • Sveriges Konstföreningars riksförbund, 21 000 kronor
 • Sverigefinska Riksförbundet, 11 000 kronor
 • Sydöstra Folkets hus & Parkregion, 69 000 kronor
 • Föreningen Norden, 9 000 kronor

Verksamhetsbidrag 2015

Verksamhetsbidraget ges för stadigvarande verksamhet enligt bidragspolicy fastställd av Landstingsfullmäktige 2008-06-10.

 • Folkets Hus och Parker Södra Regionen, 65 000 kronor
 • Föreningen Norden, Jönköpingsdistriktet, 8 000 kronor
 • Bygdegårdarnas riksförbund, 34 000 kronor
 • Jönköpings läns hembygdsförbund, 83 000 kronor
 • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 37 000 kronor
 • Jönköpings läns konstförening, 21 000 kronor
 • Riksteatern Jönköpings län, 755 000 kronor
 • Sverigefinska Riksförbundet (SFRF) Västra Götalands distrikt, 11 000 kronor
 • Sveriges Konstföreningars riksförbund, 20 000 kronor.