Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Beviljade verksamhetsbidrag inom kultur

  • Kultur

  Här presenteras alla de verksamhetsbidrag till kulturorganisationer som Region Jönköpings län har beviljat.

  Verksamhetsbidrag kultur

  Verksamhetsbidrag 2017

  Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2016-12-13.

  • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 004 000 kronor
  • Stiftelsen Vandalorum, 1 000 000 kronor
  • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kronor
  • Smålands konstarkiv, 550 000 kronor
  • Teateri, 976 000 kronor
  • Riksteatern i Jönköping län, 832 000 kronor
  • Share Music andc Performing Arts, 617 000 kronor
  • Jönköpings läns Hembygdsförbund, 93 000 kronor
  • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 42 000 kronor
  • Jönköpings läns distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund, 37 000 kronor
  • Jönköpings läns Konstförening, 24 000 kronor
  • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt Jönköping, 22 000 kronor
  • Sydöstra Folkets hus & Parkregion, 71 000 kronor

  Verksamhetsbidrag 2016

  Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-12-09.

  • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 1 951 000 kronor
  • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kronor
  • Smålands konstarkiv, 493 000 kronor
  • Soldathemmet Eksjö, 62 000 kronor
  • Ryhovsminnen, 41 000 kronor
  • Teateri, 950 000 kronor
  • Riksteatern i Jönköping län, 810 000 kronor
  • Share Music, 600 000 kronor
  • Jönköpings läns Hembygdsförbund, 90 000 kronor
  • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 40 000 kronor
  • Bygdegårdarnas riksförbund, 36 000 kronor
  • Jönköpings läns Konstförening, 23 000 kronor
  • Sveriges Konstföreningars riksförbund, 21 000 kronor
  • Sverigefinska Riksförbundet, 11 000 kronor
  • Sydöstra Folkets hus & Parkregion, 69 000 kronor
  • Föreningen Norden, 9 000 kronor

  Verksamhetsbidrag 2015

  Verksamhetsbidraget ges för stadigvarande verksamhet enligt bidragspolicy fastställd av Landstingsfullmäktige 2008-06-10.

  • Folkets Hus och Parker Södra Regionen, 65 000 kronor
  • Föreningen Norden, Jönköpingsdistriktet, 8 000 kronor
  • Bygdegårdarnas riksförbund, 34 000 kronor
  • Jönköpings läns hembygdsförbund, 83 000 kronor
  • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 37 000 kronor
  • Jönköpings läns konstförening, 21 000 kronor
  • Riksteatern Jönköpings län, 755 000 kronor
  • Sverigefinska Riksförbundet (SFRF) Västra Götalands distrikt, 11 000 kronor
  • Sveriges Konstföreningars riksförbund, 20 000 kronor.