Navigera till sidans huvudinnehåll

Program: En dag om bästa platsen att åldras på

08:00

Registrering, förmiddagsfika och möjlighet att ta del av dagens aktiviteter

09:00  

Välkommen till en dag om Bästa platsen att åldras
Moderator Helena Blom Håkansson, Ulrika Stefansson och Dorothy Jansson

Min del i pusslet
Camilla Johansson, Äldreomsorgschef Jönköpings kommun

Viktigare än du tror! Om att vara en del av andra människors liv 
Susanne Suvanto, Leg. sjuksköterska/Fil.mag, författare, föreläsare

Hälsofrämjande dans för äldre
Katarzyna Filipowicz, danskonsulent Folkhälsa, Region Jönköpings län

10:30  

Paus och möjlighet att ta del av dagens aktiviteter

11:00  

Bästa platsen att åldras på
Joakim Edvinsson, Utvecklingschef Medicinsk vård Region Jönköpings län

Utemiljöns betydelse för vår hälsa
Robert Burman, Landskapsingenjör på Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Att åldras i en digitaliserad tillvaro – en källa till glädje och frustration
Ulli Samuelsson, Lektor i pedagogik och Utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation

Seniorer i kollektivtrafiken
Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken, Region Jönköpings län

12:00 

Lunch och möjlighet att ta del av dagens aktiviteter

13:00  

Att bli sjuk när man är äldre - vad behöver vi i vården tänka på?
Björn Westerlind, Överläkare, Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Adj universitetslektor i geriatrik, Linköpings universitet

En god munhälsa hela livet
Ann-Christin Starud, Tandhygienist Äldretandvården Region Jönköpings län

Viktiga fall
Eva Timén, Folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län

Bra kan bli bättre
Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län

14:20  

Eftermiddagsfika och möjlighet att ta del av dagens aktiviteter

14:50 

Skratt - Inget man skojar bort
Henrik Widegren, läkare och känd SVT:s Fråga Lund

16:00

Tack för idag