Navigera till sidans huvudinnehåll

Vatten ur ett cirkulärt perspektiv

Program

 • 09.30 Registering och kaffe

 • 10.00 Välkommen och introduktion
  Introduktion av dagens syfte, tema, program och arrangörer
  Region Jönköpings län och Europa Direkt
 • 10.15 Makroregionala strategier och den europeiska gröna given
  Vad är makroregionala strategier?
  Johan Magnusson, teamledare makroregionala strategier vid EU-kommissionens generaldirektorat för urban- och regionalpolitik.

 • 10.30 EU:s strategi för Östersjöregionen i praktiken. Hur kan man använda makroregionala strategier? Hur blir man delaktig?
  Anders Bergström, policysamordnare inom EU:s strategi för Östersjöregionen Föreningen Norden
 • 10.45 Exempel på transnationellt samarbete som bidragit till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen
 • 11.15 Reflektion och utbyte av erfarenheter kring transnationellt samarbete

 • 11.30 Lunch

 • 12.30 Vatten ur ett cirkulärt perspektiv
  – introduktion till dagens tema
  Vilka är utmaningarna och var behövs mer av internationellt lärande och samverkan?
  Pyry Niemi, Public affairs manager Svenskt Vatten
 • 12.45 Vatten ur ett cirkulärt perspektiv – koppling till regionalt utvecklingsarbete
  Christina Odén, regionutvecklare Region Jönköpings län och
  Anne-Catrin Almér, handläggare Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • 13.15 Grupparbete: Testa att arbeta makroregionalt
  Introduktion av Anders Bergström. Grupperna har satts samman utifrån en arbetsmodell som används i makroregionala
  strategier. Grupperna arbetar med en samhällsutmaning alternativt en möjlighet som bättre kan tas tillvara gemensamt i Östersjöregionen.
  Teman att välja mellan:
  • 1. Vattenbruk och utvecklingsmöjligheter kopplat till vatten (exempelvis fiske, besöksnäring)
  • 2. Vattenrening:
   a) återanvändning av vatten b) läkemedelsrening
  • 3. Hållbar förvaltning av vattenresurser och restflöden av vatten
  • 4. Säker vattenförsörjning och krisberedskap.
   I anmälningsformuläret kan du väljan ett av ovanstående teman, alternativt ett eget, som du vill arbeta med under workshopen. Tema väljs förslagsvis utifrån det som du arbetar med och där du ser ett värde av samarbete med andra länder.
  • Sammanställning av grupparbeten
 • 15.00 Korta nedslag i vad som diskuterats i grupperna

 • 15.30 Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete
  Vilka möjligheter till finansiering finns
  för de som vill arbeta på detta nya sätt? Europeiska kommissionen inleder. Information om EU:s långtidsbudget och finansiering inom ERUF, ESF+, Interreg, Erasmus+, Nordplus, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, Svenska Institutet samt information från Region Jönköpings län.
 • 16.30 Summering av dagen och avslutning