Navigera till sidans huvudinnehåll

Genomförda seminarier

15 november

Årets regionala utvecklingskonferens
Tema: omställning

Tid: 8.30-15.00
Plats: Kulturhuset Spira och digitalt 

Hur vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle är en nyckelfråga för framtiden. Det gäller såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Men samtidigt sker drastiska omvärldsförändringar som påverkar förutsättningarna för omställning och utveckling och detta måste vi hantera. Pandemi, krig i Europa, elbrist, hög inflation, digitalisering och medborgarnas förändrade syn på olika frågor är tydliga exempel som kräver nytänkande. Varmt välkomna till en dag när vi tar oss an dessa utmaningar!

Mer information


22 oktober

Konstforum

Tid: 22 oktober kl. 11-14
Plats: Smålands konstarkiv, Värnamo

Temat för nästa Konstforum är residens och det kommer vara en föreläsning av Theresa Lekberg. Theresaska berätta om hur det är att driva en konstnärsresidens och hur man söker till residenser.


21 oktober
Vattenbruk – ett klimatsmart sätt att
producera livsmedel i Jönköpings län

Slutseminarium

Tid: Fredag den 21 oktober kl. 9.00-12.00. Frukost från kl. 8.30.
Plats: Regional utvecklings lokaler, Klubbhusgatan 13, 2 trappor, Jönköping. Främst en fysisk träff, men går även att delta digitalt

Vilken potential har ett landbaserat, recirkulerande vattenbruk i vårt län, vilken roll kan näringslivet spela och hur kan resurser tas tillvara på ett mer effektivt sätt som möjliggör en ökad och hållbar livsmedelsproduktion? Dessa frågor kommer att diskuteras under slutseminariet i projektet ”Identifiering och kartläggning av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län” som pågår fram till slutet på 2022. Slutseminariet är en del av Klimatveckans program.

Mer information (pdf, 119.2 KB)


19 oktober

Digg inspiration day

Plats: Elmia, Jönköping

Jönköpings län ska bli bästa län i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett djärvt men inte omöjligt mål. Vi börjar vår resa tillsammans med Digg inspiration day 19 oktober på Elmia. Vi pratar bland annat om ledarskap i en digital tid och hur vi realiserar våra högt uppsatta digitaliseringsmål i daglig verksamhet. En inspirerande dag för dig som är företagsledare, chef, politiker, strateg eller på annat sätt driver digital transformation eller bara är intresserad och vill ha inspiration. Flera intressanta föreläsare som bland andra Stefan Hyttfors, en av Sveriges mest uppskattade föreläsare, och Marie Andervin författare till boken Att leda digital transformation.

Mer information


17 maj 

Hur kan vi i bli bättre på att stötta
och underlätta för nya eller befintliga
entreprenörer inom vattenbruk?

Digital föreläsning med Kimberly Melkersson. 

Mer information (pdf, 113.9 KB)) (pdf, 550.7 KB)


26 april, 3 maj och 10 maj

Förändringstid – en föreläsningsserie för dig som jobbar med mat

Genom tre korta digitala föreläsningar under våren vill vi ge kunskap och verktyg för att möta förändring och omvandla trender och kriser till möjligheter. Vi vänder oss till matproducenter, förädlare, handel och restaurang.

Mer information (pdf, 843.0 KB)


14 mars

Eftermiddag med fokus på tackakött

Tid: 15.00-17.30
Plats: Restaurang Sjön, Jönköping

Hushållningssällskapet Jönköping, LRF och Region Jönköpings län bjuder in länets kockar till en eftermiddag med fokus på tackakött. Tillsammans med Christofer Johansson på Hotell Borgholm på Öland, inspireras vi kring ett smakrikt kött som ofta fått spela huvudrollen på restaurangens menyer. Menyer som präglas av säsongsvariationer och en tydlig lokal identitet. Under hösten belönades restaurangen med en stjärna i Guide Michelin.

Mer information och anmälan (pdf, 550.7 KB)


24 februari

Läkemedelsrester i vatten och avloppsrening

Tid: 13.00-14.30
Plats: Digitalt via Zoom

Hur samverkar vi kring renare vatten? Välkomna till ett dialogmöte om läkemedelsrester i vatten. Vi diskuterar nuläge, miljöpåverkan, möjligheter, hinder och uppmärksammar goda exempel. Under dagen medverkar representanter från Vattenenheten och Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län, Svenskt Vatten, Region Jönköpings län med flera.

Program (pdf, 42.1 KB)


23 februari
Workshop nr 2 om länets vattenbruksprojekt

Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till workshop om vattenbruk i Jönköpings län, del 2 av 3.

Workshopen bjuder på en inspirationsföreläsning om akvaponik med Niklas Wennberg, resultat från den första enkäten kring kartläggning av intresse och platser i länet samt diskussioner om det fortsatta arbetet. Workshopen är en aktivitet inom ett pågående projekt som Region Jönköpings län tillsammans med samarbetspartners driver med syftet att kartlägga lämpliga odlingslokaler och möjliga aktörer för att driva RAS och akvaponik (odling av fisk och grönsaker i samma system).

För den som missat tidigare workshop går det att ansluta redan 8:30 för att få en snabb överblick över området och projektet.

Inbjudan (pdf, 281.8 KB)  


Workshop i länets vattenbruksprojekt

Tid: Onsdag 8 december 2021 kl. 9.00-12.00
Plats: Klubbhusgatan 13, Jönköping

Region Jönköpings län startar nu ett projekt för att främja RAS (recirkulerande akvakultursystem) och akvaponik (odling av fisk och grönsaker i samma system). Projektet ska kartlägga möjliga aktörer att driva RAS och akvaponik samt lämpliga lokaler för sådan odling. Projektet är en del av arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och bidrar till målsättningen om en ökad produktion av livsmedel i länet.


Vilt i trafiken

Tid: Onsdag 24 november 2021 kl. 8.30-13.30
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

Region Jönköpings län bjuder in till ett seminarium där föreläsare från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Trafikverket berättar om förutsättningarna gällande vilt och viltåtgärder i transportsystemet. Under seminariet berättar Region Jönköpings län också om den Regionala transportplanen som kommer att gå ut på remiss i december.

Inbjudan och program (pdf) (pdf, 423.6 KB)

Dokumentation

Föredrag - Länsstyrelsen (pdf) (pdf, 1.4 MB)

Föredrag - Naturvårdsverket (pdf) (pdf, 3.5 MB)

Föredrag - Region Jönköpings län (pdf) (pdf, 1.6 MB)

Föredrag - Trafikverket (pdf) (pdf, 24.9 MB)


Vem har sagt något om kärlek?

Tid: Torsdag 25 november 2021 kl. 18.00-19.15
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

Vem har sagt något om kärlek? Så lyder titeln på den bok Elaf Ali skrivit om sin uppväxt i en sydsvensk småstad inom en familj präglad av hederskultur, där hennes frihet begränsades och där hon som ung kvinna inte tilläts följa sina drömmar och ambitioner. Föreläsningen är uppbyggd som ett samtal mellan skribenten Elaf Ali och moderator Frida Ohlsson Sandahl, där Elaf Ali bland annat återger berättelser ur sin bok.

Inbjudan (pdf, 476.6 KB)