Navigera till sidans huvudinnehåll

Innovation

  • Innovation

Innovation, utveckling och förnyelse är viktigt för hela vårt samhälle. Klimatförändringar, demografiska förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är exempel på utmaningar som vårt samhälle möter. Företagen i Jönköpings län ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för hård konkurrens från hela världen. Och de nya förutsättningarna i omvärlden kräver nya affärsmodeller, nya typer av mötesplatser och nya typer av stöd. 

Samtidigt efterfrågar en ny generation äldre och en ny generation yngre nya typer av produkter som innebär fantastiska möjligheter för entreprenörer. Därför är det viktigt att Jönköpings län har ett gott innovationsklimat som uppmuntrar till nytänkande och kreativitet. Ett gott innovationsklimat förutsätter att näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle samverkar – inte bara inom länet utan också över läns- och landsgränser.  På så sätt kan vi identifiera behov, utmaningar och lösningar som stärker innovationsklimatet och skapar utveckling och tillväxt.

Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. Mångfald är därför en viktig förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.

I Jönköpings läns regionala innovationsstrategi (RIS) lyfter vi fram aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och våra gemensamma förutsättningar att möta utmaningar med innovation. Aktiviteterna ska vara relevanta och spetsiga. Därför uppdaterar vi dem löpande. 

Regionala innovationsstrategin (RIS) 2017-2025

Hur går det?