Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hbtq


  • Folkhälsa
  • Hbtq

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade.

Region Jönköpings läns hbtq-arbete har tre målområden:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Nyheter


Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Kontakt och informationsmaterial


Region Jönköpings läns arbetsgrupp för hbtq-frågor

Gruppen samordnar olika insatser och aktiviteter för att öka hbtq-kunskap och -kompetens inom organisationen. Vi välkomnar fler personer som vill arbeta med dessa frågor! Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen och/eller bidra med dina erfarenheter.

Håkan Carlsson, folkhälsa och sjukvård 
hakan.karlsson@rjl.se
070-6101720

Anette Magnusson, ungdomsmottagningen Jönköping 
anette.magnusson@rjl.se 

Malin Skreding Hallgren, Qulturum/etikrådet
malin.skreding.hallgren@rjl.se 

Oscar Morales,hjälpmedelscentralen 
oscar.morales@rjl.se        

Charlotte Jerkelund, folkhälsa och sjukvård 
charlotte.jerkelund@rjl.se

Anna Holm, kommunikationsavdelningen
anna.holm@rjl.se

Pernilla Lindmark Gyllensvaan, HR
Pernilla.lindmark.gyllensvaan@rjl.se

Informationsmaterial

Vi är till för alla - folder hbtq

Vi är till för alla - affisch i a3-format