Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

HBTQ

  • Folkhälsa
  • HBTQ

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade. 

 

 

Region Jönköpings läns hbtq-arbete har tre målområden:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

 

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?