Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

HBTQ

  • Folkhälsa
  • HBTQ

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade. 

 

 

Region Jönköpings läns hbtq-arbete har tre målområden:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

 

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?