Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Nutrition och goda matvanor

  • Folkhälsa
  • Nutrition och goda matvanor

Idag har 20% av Sveriges befolkning ohälsosamma matvanor. Ohälsosamma matvanor är identifierat som en av våra största riskfaktorer för ökad risk för sjukdom och framförallt hjärt- och kärl sjukdom. Vi vet idag att goda matvanor tillsammans med god fysisk aktivitet, avhållsamhet från tobak och rimlig konsumtion av alkohol kan förhindra 80% av alla hjärtinfarkter, 30% av all cancer och 90% av all diabetes.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Hälsa