Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Smålandsidrottens samverkan för bättre hälsa

  • Folkhälsa
  • Fritid
  • Smålandsidrottens samverkan för folkhälsa

Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten och landstingen/regioner i Småland och har pågått i treårsperioder sedan år 2000.

En sund livsstil med fysisk aktivitet, bra matvanor och avståndstagande till droger och annat som bryter ner kroppen, är några exempel på idrottens stora bidrag till folkhälsan. Arbetet med idrott och folkhälsa är inriktat på två stycken områden; levnadsvanor och målgruppsanpassat arbete vilka i sin tur är indelat i fyra delområden; fysisk aktivitet på recept, bra mat och dryck, parasport, migranter och seniorers hälsa.

Av dessa områden så har fysisk aktivitet på recept (FaR) och seniorers hälsa högst prioritet.

Varför gör vi det här?

Smålandsidrotten bedriver projektet "Idrott och folkhälsa" i syfte att stärka idrottens roll i arbetet med att främja folkhälsan. Projektet genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, landstinget i Kalmar län och Region Kronoberg. Viktiga delar i projektet är arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR), bra mat och dryck och ”Idrott hela livet”.

Målgrupp

Länets invånare.

Resultatmål

Förbättrad och jämlik hälsa.

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till invånare i Jönköpings län får tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen bygger på Samverkansöverenskommelsen för Idrotten och folkhälsa 2015-2107.

Vad pågår?

Strategier och handlingsplaner