Utvecklingi Jönköpings län

Kultur

För att vara en attraktiv plats som lockar människor att leva och utvecklas, måste vi värna om ett rikt kulturliv med både bredd och spets.

I vårt län ska alla få möjlighet att skapa, delta i och uppleva olika former av kultur och traditioner. Vi är säkra på att det ger hälsofrämjande effekter för våra invånare, samtidigt som det skapar ökad turism och arbetstillfällen.