Navigera till sidans huvudinnehåll

Projekt som länets aktörer driver

 • Almi Företagspartner Jönköping AB

-Beglobal 2.0

-Inkomst 4.0 Digi2

-Growing Green

-Internationell accelerator Jönköpings län & Gotland

-Smart utveckling

 • Astrid Lindgrens Hembygd (Leader)

-Stöd för informationsinsatser under förlängningsåren 2021-2022 Leader Astrid Lindgrens Hembygd

 • Coompanion Jönköpings län Ekonomisk Fören

-SIRU 2.0

-Energikontoret Region Jönköpings län

-RE:AGERA Jönköpings län - grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län

-FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

-EFFEKT - Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län

-CONSTR:ACT - Tillsammans för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor i Jönköpings län

 • Handelskammarens i Jönköpings län Service Aktiebolag

-Yrkestrainee-för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i Jönköpings län

 • Jönköpings kommun

-Framtagande av modell för kommande idrottsetablering

-Mötesplats för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län

 • Lantbrukarnas Ekonomi AB

-Skogens mångbruk

 • Leader Linné Småland

-Mobiliserande informationsinsatser för långsiktiga effekter.

 • Leader Vättern

-Leader Vättern

 • Leader Östra Skaraborg Llu

-Ansökan Leader Östra Skaraborg

 • Linnéuniversitetet

-Kaskadanvändning av skogsbränslen och biprodukter

 • Nuvab Näringslivsutveckling i Vetlanda AB

-Unga akademiker

 • Region Jönköpings län - Kommunal utveckling

-Räkna med mig!

 • Region Kalmar Län

-Bizwood Småland

-TFA Sydost medfinansiering Kronoberg

 • Region Kronoberg

-Samordning skogs- och trästrategierna i Småland

 • RISE Research Institutes of Sweden AB

-Smart housing Småland 3

-Förstudie Resurshubb-Sävsjö

 • Science Park Jönköping AB

-Preview

-AI-Readiness (AI-R)

-AI Readiness 2.0

 • Smålands turism AB

-Ett innovativt, diversifierat och hållbart besöksnäringsliv i Norra Småland

-Stöttning besöksnäring 2022 nationell marknadsföring

 • Stiftelsen Jönköping Nyföretagarcentrum

-NyföretagarCentrum Jönköping/Habo/Mullsjö

 • Stiftelsen Vetlanda Nyföretagarcentrum i Vetlanda

-Nyföretagarcentrum i Vetlanda

 • Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag

-Förstudie - M2C e-commerce / Tillverkande företags e-handel direkt till slutkund

-R3

 • Träcentrum Nässjö kompetensutveckling AB

-KVIST

-InsTrä

-Kompetensutveckling 360 grader

-Strategisk kompetens för framtiden

 • Ung företagsamhet i Jönköpings län

-Framtidskoll

 • Vandalorum

-Active Cargo – universitetsprojekt

 • Värnamo kommun

-Värnamo Filmhistoriska Festival

-Digitala noden