Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektinsatser

För att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin görs olika insatser. Den vanligaste formen är i utvecklingsprojekt men även andra former av insatser förekommer. Projekten drivs vanligtvis av någon extern aktör som till exempel Jönköping University, Science Park eller Träcentrum och Region Jönköpings län bistår med finansiering och uppföljning. De mest strategiskt avgörande projekten eller projekt som syftar till utveckling i frågor där det saknas aktörer kan bedrivas i egen regi. Där är Region Jönköpings Län projektägare och ansvarig för utförandet.

Andra former av insatser är till exempel riktade företagsstöd såsom investeringsstöd eller olika former av checkar. Vi kan också ge bidrag till evenemang.