Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Miljösamverkan f

Miljösamverkan f är en regional verksamhet, som samordnar och effektiviserar miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Det handlar främst om stöd till myndighetsutövning när det gäller tillsyn enligt miljöbalken, men också mer informativa och förebyggande insatser.

För vem gör vi?

Miljösamverkan f är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Alla aktiviteter tas fram i dialog med kommuner och länsstyrelsen.

Arbetet utförs i en projektinriktad organisation bestående av en styrgrupp, kontaktpersoner och arbetsgrupper. En länssamordnare fungerar som länk mellan styrgrupp, arbetsgrupper och kontaktpersoner. Miljösamverkan f är organiserad inom Region Jönköpings län och Kommunal utveckling.

Hur påverkas länet?

Denna samverkan ger ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor. Det skapar också regional kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det

Miljösamverkan

Kontakt

I varje kommun i länet finns en kontaktperson utsedd som agerar länk mellan kommunen och Miljösamverkan f.

Annica Malmer
Länssamordnare
annica.malmer@rjl.se

Inloggning för samverkans medlemmar

Miljösamverkan f använder sig av en digital projektplats för att hantera arbetsmaterial.  

Inloggning till projektplats Ping Pong