Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Miljösamverkan f

  • Folkhälsa
  • Fritid
  • Miljö, energi och klimat
  • Miljösamverkan f

Miljösamverkan f är ett regionalt samarbete för att utveckla miljötillsynen i Jönköpings län. Vi som driver detta arbete är kommunernas miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Syftet med Miljösamverkan f är att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till både myndighetsutövning (tillsyn enligt miljöbalken) och mer informativa och förebyggande insatser.

Målgrupp

Resultatmål

Hur påverkas länet?

Samverkan ska ge ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor. Miljösamverkan f ska även bidra till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse. I vissa frågor sker samarbete med centrala myndigheter och andra läns miljösamverkan.

Insatser

Strategier och handlingsplaner

Hur går det

Miljösamverkan

Kontakt

I varje kommun i länet finns en kontaktperson utsedd som agerar länk mellan kommunen och Miljösamverkan f.

Camilla Malmgren
Eksjö kommun
camilla.malmgren@eksjo.se

Charlotte Gustavsson
Värnamo kommun
charlotte.I.Gustavsson@varnamo.se

Erik Wahlström
Tranås kommun
erik.wahlstrom.mh@tranas.se

Helen Svensson
Vaggeryds kommun
helen.svensson@vaggeryd.se

Monica Ryttman
Jönköpings kommun (hälsoskydd)
monica.ryttman@jonkoping.se

Jessica Hjelte
Vetlanda kommun
jessica.hjelte@vetlanda.se

Joanna Zawodzinska
Gnosjö kommun
joanna.zawodzinska@gnosjo.se

Karin Hellström
Jönköpings kommun (miljö)
karin.hellstrom@jonkoping.se

Lina Jörnling
Nässjö kommun
lina.jornling@nassjo.se

Malin Persson
Habo och Mullsjö kommuner
malin.persson@habokommun.se

Patrik Jigsved
Gislaveds kommun
patrik.jigsved@gislaved.se

Rikard Vallgren
Sävsjö kommun
rikard.vallgren@savsjo.se

Torbjörn Adolfsson
Aneby kommun
torbjorn.adolfsson@aneby.se

Inloggning för samverkans medlemmar

Miljösamverkan F använder sig av en digital projektplats för att hantera arbetsmaterial.  

Inloggning till projektplats Ping Pong