Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Trafik och infrastruktur


  • Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur har stor betydelse för Jönköpings läns attraktionskraft och för att skapa en hållbar tillväxt. Alla delar av infrastrukturen behövs för att våra invånare ska kunna arbetspendla, delta i kulturutbudet, vara en aktiv del av det demokratiska samhället och delta i digitaliseringens utveckling. Oavsett om du väljer cykeln, bilen, kollektivtrafiken eller datorn är det infrastrukturen som gör det möjligt att välja hur och vart du vill resa. Att vägar och järnvägar har en bra standard och finns mellan platser dit människor vill resa, och att bredband finns som gör det möjligt att använda internet, är viktigt för alla delar av samhällsutvecklingen.

Infrastrukturen är också avgörande för näringslivets utveckling. Företagen i Jönköpings län måste ha tillgång till en stabil internetuppkoppling för att vara konkurrenskraftiga och kunna hitta rätt kompetens. Och för att vårt län ska vara attraktivt för företagen måste det även vara attraktivt för människor att arbeta, leva och bo. Många företag behöver också kunna transportera varor, material och produkter. Att dessa transporter kan göras på ett effektivt, hållbart och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling och för att uppnå de svenska miljömålen.

Regional transportplan samlar insatser för infrastruktursatsningar

Region Jönköpings län har i uppdrag att planera infrastrukturen på regional nivå och ta fram en regional plan för hur transportinfrastrukturen ska utvecklas. Den regionala transportplanen är, tillsammans med den nationella transportplanen, ramen för de infrastruktursatsningar som görs och planeras i vårt län.

Region Jönköpings län är också ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Kollektivtrafiken är viktig för människors möjlighet till arbetsresor, men också för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och fritidsaktiviteter.

Logistik är ett viktigt område inom trafik och infrastruktur – både för de företag som importerar och exporterar, men också för den växande internethandeln. Varje dag fraktas ett stort flöde av produkter på vägar, järnvägar, båt och flygplan. Redan idag finns ett antal logistikföretag som erbjuder distribution, transport och lager i vårt län. Och med tanke på vårt geografiska läge, mitt emellan de tre storstadsregionerna, finns det en stor tillväxtpotential i att utveckla logistiknäringen.

Hur går det?