Meny Stäng
Sök

Digitaliseringsrådet i Region Jönköpings län


  • IT och digitalisering
  • Digitaliseringsrådet

Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier inom bland annat e-förvaltningsområdet. Den digitala vägen till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett ökat fokus på samverkan och samarbete för att möjliggöra de resursinsatser som krävs för omställningsarbetet.

Digitaliseringsrådets verksamhetsplan stödjer Regional Digitala Agendan för Jönköpings län.

Digitaliseringsrådet möjliggör strategiskt och taktiskt att och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället.

Ett antal prioriterade fokusområden är definierade och inom respektive fokusområde genomförs projekt, både i form av förstudier och i form av projekt, för att steg för steg realisera uppsatta mål.

Verksamhetsplanen beskriver ett antal fokusområden som e-utvecklingsrådet arbetar med:

  1. Infrastruktur och digitala tjänster
  2. Kompetens
  3. Ledning och styrning
  4. Säkerhet och trygghet