Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök
   

E-utvecklingsrådet i Region Jönköpings län

  • IT och digitalisering
  • Digitaliseringsrådet

Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier inom bland annat e-förvaltningsområdet. Den digitala vägen till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett ökat fokus på samverkan och samarbete för att möjliggöra de resursinsatser som krävs för omställningsarbetet.

E-utvecklingsrådets verksamhetsplan stödjer Regional Digitala Agendan för Jönköpings län.

E-utvecklingsrådet möjliggör strategiskt och taktiskt att och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället.

Ett antal prioriterade fokusområden är definierade och inom respektive fokusområde genomförs projekt, både i form av förstudier och i form av projekt, för att steg för steg realisera uppsatta mål.

Verksamhetsplanen beskriver ett antal fokusområden som e-utvecklingsrådet arbetar med:

  1. E-arkiv
  2. Digital Självservice
  3. Kompetensförsörjning
  4. e-förvaltningsutveckling
  5. Informationssäkerhet