Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Miljösamverkan f

  • Miljö, energi och klimat
  • Miljösamverkan f

Aktiviteterna i verksamhetsplanen bestäms utifrån inskickade förslag och önskemål från kommunerna. Styrgruppen stämmer av aktiviteterna mot uppställda kriterier, sammanställer dem och låter sedan kommunerna tycka till om dem.

För framtagande av verksamhetsplanen inom Miljösamverkan f finns en rutin med ett "årshjul". Verksamhetsplanen är treårig. Det första året i planen fastställs medan det andra året är något mer preliminärt, beroende på att behoven kan komma att ändras inom länets kommuner. De tredje året är mer av en förslagsbank med tänkta aktiviteter. 2

Verksamhetsplanen fastställs av styrgruppen i juni året innan den ska börja gälla, så att planen kan inarbetas i kommunernas tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i vissa av aktiviteterna som en del i sin tillsynsvägledning eller i sin tillsyn, när det är möjligt.

Miljösamverkan f är ett samarbete mellan alla kommuner i Jönköpings län, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Inom Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) är Miljösamverkan f ett ansvarsområdet. PKS är en del av Kommunalt Forum i Region Jönköpings län och har en primärkommunal styrning och ledning.