Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild på höghastighetståg

Syftet med Sverigeförhandlingens dialog med regionerna är att få kännedom om hur nyttan med höghastighetsjärnvägen kommer att tas tillvara, utvecklas och spridas

Fotograf: mostphotos.se

Nationell transportplan

  • Trafik och infrastruktur

Trafikverket ansvarar för att ta fram den nationella planen för transportinfrastruktur. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas.

Nationell transportplan omfattar:

  • drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet
  • drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet,
  • investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar,
  • medfinansiering till kommunerna genom stadsmiljöavtal,
  • investeringar i sjöfart (farleder och slussar)

Region Jönköpings län har en kontinuerlig dialog med Trafikverket kring process och prioriteringar av objekt under tiden planen tas fram och samarbetar också kring sydsvenska prioriteringar inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, RSS.

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Nationell plan för transportinfrastruktur - Trafikverket

Nationell plan 2022-2033 - Bransch - Trafikverket