Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional kulturplan 2023-2025

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Regional kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i Jönköpings län.

Kulturplanen är ett verktyg i dialogen med staten avseende fördelningen av statliga medel. Sedan 2012 ingår RegionJönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och har att följa den statliga förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ( 2010:2012).

Regionfullmäktige antog den regionala kulturplanen i oktober 2022. Den övergripande strategiska planen överför de politiska besluten till handling. Planen binder samman visionen " För ett bra liv i en attraktiv region" och de strategiska målen med den operativa verksamheten.

Regionala kulturpolitiska mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel

 • Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län
 • Kulturutveckling, Region Jönköpings län
 • Jönköpings läns museum
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Riksteatern, Jönköpings län
 • Vandalorum Museum för Konst och Design
 • ShareMusic & Performing Arts